Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Hk. Kanunla İlgili Değerlendirme Toplantısı


  • Nisan 27, 2016
  • 1929

Değerli Meslektaşımız,

7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Kişisel Verileri Koruma Kanunu (KVKK) sağlık hizmetleri ve sağlık çalışanları açısından önemli yükümlülükler ve cezai sorumluluklar getirmektedir.

Türk Tabipleri Birliği’nin de içinde bulunduğu Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu, kanunla ilgili bilgilendirme, değerlendirme ve katkılara açık bir toplantı düzenlemiş olup toplantı 15 Mayıs 2016 Pazar günü 10.00-14.30 saatleri arasında İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacaktır.

Toplantı ücretsiz olup, katılım serbesttir.

Tüm meslektaşlarımızı davet eder, saygılarımızı sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

Program için tıklayınız

 


Bu HABERİ Paylaş!