Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı İstanbul Tabip Odası’nda yapıldı


  • Mayıs 24, 2016
  • 3027

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu’nun düzenlediği “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme-Değerlendirme Toplantısı” 15 Mayıs 2016 Pazar günü İstanbul Tabip Odası’nda gerçekleştirildi.

Moderatörlüğünü ve açılışını Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu adına Dr. Hasan Oğan’ın yaptığı toplantının 1. Bölümünde sırasıyla; CHP Ankara Milletvekili Dr.-Hukukçu Murat Emir, Türkiye Barolar Birliği adına Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci, Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği adına Doç. Dr. Gürkan Sert ve İstanbul Tabip Odası adına Av. Meriç Eyüboğlu sunumlarını gerçekleştirdiler. 

Toplantıda yıllarca bekletilen Kanun’un komisyonlarda yeterince değerlendirilmeden hızlıca çıkartıldığı, kişisel verilerin (hakların) özellikle de sağlık verilerinin korunması yönünde önemli eksiklikler içerdiği ve onam (açık rıza) konusunun yeterince açıklanmadığı dile getirildi.

Toplantının 2. bölümünde ise katılımcıların ve uzmanlık derneklerinden gelen temsilcilerin soru, öneri ve katkılarına yer verildi. 

Toplantının tüm konuşmaları en kısa sürede pdf formatında yayınlanacaktır.

Kişisel Sağlık Verileri Çalışma Grubu

TTB - TDB - TEB - TBB


Bu HABERİ Paylaş!