Toplantı: Tamamlayıcı Sağlık Sigortası


  • Haziran 20, 2016
  • 2303

Değerli Meslektaşımız,

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu tarafından düzenlenen “TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI” konulu toplantı 28 Haziran 2016 Salı günü saat 19.00’da İstanbul Tabip Odası (Cağaloğlu)’nda yapılacaktır. 

Yakın geçmişte hayatımıza giren tamamlayıcı sağlık sigortası kavramının gerek hekimler gerekse hastalar açısından doğuracağı ekonomik ve sistematik sonuçlarının irdeleneceği toplantıda Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu ve Sağlık Politikaları Komisyonu Üyesi Dr. Güray Kılıç tarafından bir sunum gerçekleştirilecektir. 

Değerli katkılarınızla zenginleşecek olan toplantımıza katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI
ÖZEL HEKİMLİK KOMİSYONU


Bu HABERİ Paylaş!