İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisi Toplantısının İkincisi Yapıldı


  • Haziran 22, 2016
  • 2745

İstanbul Tabip Odası İşyeri Hekimleri Meclisinin ikincisi 16 Haziran 2016 tarihinde Cağaloğlu binasında yapıldı.

İşyeri Hekimlerinin katılımı ile gerçekleşen toplantıda ilk olarak İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Mustafa Tamyürek İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği e kütüphane oluşturulması çalışmaları ile ilgili son bilgileri paylaştı. Bu konuda çalışmak isteyen işyeri hekimlerinden bir grup oluşturuldu. Katkı sunmak isteyen işyeri hekimleri bu grupla iletişime geçebilir.

TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Nazmi Algan Danıştay’ın İşyeri Hekim Yetkileri ile ilgili vermiş olduğu karar sonrası gelişen süreci paylaştı. İşyeri Hekimlerinin Yetkileri ve Ücretleri ile ilgili Hukuki süreci hızlandıracaklarını ayrıca İşyeri Hekimleri, İşverenler, İşveren Örgütleri, Sendikalara bilgilendirme yazıları yazacaklarını söyledi.

İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Üyesi Dr. Ahmet Tellioğlu’nun moderatörlüğün de Yard. Doç. Dr.Fatih Artinli tarafından ‘’İşyeri Hekimliği ve Etik’’ konulu bir sunum gerçekleştirildi.Sunumda İşyeri Hekimliğinde etiğin tarihsel süreci ve günümüzdeki durumu anlatıldı.(Sunumla ilgili geniş haber için tıklayınız)

Meclis toplantısı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

İSTANBUL TABİP ODASI 
İŞYERİ HEKİMLERİ MECLİSİ


Bu HABERİ Paylaş!