24 Şubat 2010 Tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Tutanağı


  • Mart 17, 2010
  • 686

Gündem:

1.      Tam gün yasasının özel hekimliğe etkileri……..Meriç Eyüboğlu ve Serkan Özkul

2.      Özel hastanelerde çalışan hekimlerle yapılmış olan anketlerin sonuçları…….İklil Konyalılar

3.      TTB ve genel durum değerlendirmesi………….Eriş Bilaloğlu

Sonuç:

1.      Tam gün yasasına karşı çok sayıda itiraz davaları açılması

2.      Konunun gündemde tutulması

3.      Kişisel mağduriyetler üzerinde de çalışılması gerekliliği

4.      Kamuoyu çalışmalarının gerekliliği

5.      Özel hekimlerin meslek örgütlerinde temsiliyetlerinin önemi


Bu HABERİ Paylaş!