Hekimler Ücretleri İçin Şirket Kurmaya Zorlanamaz!


  • Ocak 28, 2011
  • 990

Değerli Meslektaşlarımız,

Son günlerde sayıları artan başvurulardan; özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin “yeni” bir dayatmayla karşı karşıya kaldıkları öğrenilmiştir. 

Hekimler (muayenehane açılışı yapan hekimler dahil olmak üzere) şirket kurmaya ve/veya bizzat sağlık kuruluşu tarafından kurdurulacak yan şirketlere küçük ortak olmaya zorlanmaktadır.

Keza başvurulardan; mevcut sözleşmelerin tek taraflı olarak geçersiz kılınmak istendiği, hekimlerin yeni ve tek taraflı olarak düzenlenen sözleşmeleri imzalamaya zorlandıkları ve birkaç aylık ücretlerinin de ödenmediği öğrenilmiştir. 

Hekimlerin kağıt üzerinde muayenehane veya şirket açılışı yapmaya zorlanması, makbuz veya fatura düzenletilerek tüm vergi yükümlüklerinin üzerlerinde bırakılması yetmezmiş gibi, şimdi bir de kurucularını, amaçlarını, niyetini bilmedikleri şirketlere ortak olmaya zorlandıkları anlaşılmaktadır. Oysa hekimler gerçekten söz sahibi olmadıkları, karar süreçlerinde yer almadıkları, bilgi sahibi olmadıkları şirketlerin ortağı olmaya, faaliyet sürdürmedikleri şirketleri kurmaya zorlanarak; vergi borcu başta olmak üzere, pek çok borcun da altına sokulmaktadır.   

Öteden beri ifade ettiğimiz gibi, İş Hukuku’na tabi olarak çalışan hekimlerin, aynı çalışması nedeniyle kazandığı ücretin bir kısmı için (eski) SSK’lı, bir kısmı için (eski) Bağ-Kur’lu yapılması da kabul e d i l e m e z .  Çünkü bu şekilde çalışan hekimler, kendisine ait bir muayenehanede veya şirket bünyesinde değil, iş sözleşmesi/İş Hukuku çerçevesinde özel sağlık kuruluşunda hizmet vermektedir.

Sosyal güvenlik sistemine de, İş Hukuku’nun tüm temel ilke ve kurallarına da aykırı olan bu uygulamalar konusunda meslek odamız tarafından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu nezdinde girişimler başlatılmış, ihbar ve şikayet dilekçeleri de iletilmiştir.

Son günlerde artan başvurular sebebiyle de adıgeçen özel sağlık kuruluşlarına uyarı yazıları da gönderilmiş, hekimlerin özel sağlık kuruluşları tarafından kurulan veya kurdurulan şirketlere ortak olmaya zorlanmalarına ve hekim emeğinin değersizleştirilmesine sessiz kalmayacağımız ve durumu ilgili mercilere bildirerek takipçisi olacağımız iletilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunarız.

Saygılarımızla.

İstanbul Tabip Odası
Yönetim Kurulu


Konu ile ilgili gönderilen yazı örneğine ulaşmak için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!