İTO Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı Geniş Bir Gündemle Gerçekleştirildi


  • Şubat 24, 2011
  • 621

23 Şubat 2011 Çarşamba akşamı İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu’nda geniş katılımla gerçekleştirilen Özel Hekimlik Komisyonu toplantısı Koordinatör Dr. Pelin Taşkıran'ın özel/serbest hekimlik alanındaki güncel gelişmeleri  paylaşması ile başladı.

ÖHK’nun yürütme seçimleri sonrası 2011 Şubatına dek gerçekleştirdiği faaliyetleri içeren bir slayt gösterisinin ardından toplantı üyelerin interaktif katılımıyla devam etti.

Dr. Pelin Taşkıran tarafından, son dönemde ardı ardına çıkarılan yönetmelikler ile özel/serbest hekimliğin icrasına getirilen koşullar, yönetmelik maddeleri –Danıştay’da açılan dava dilekçeleri- gibi teknik bilgi paylaşımının da  yapıldığı toplantıda; muayenehane tebligatları, iş yeri açma ruhsatları vb. pek çok konu ele alınarak sorular yanıtlandı.

Devam eden hukuki mücadele sürecinin yanı sıra "mesleki bağımsızlık" için "muayenehanelerin kapatılması" na engel örgütlü bir mücadele yürütmedeki kararlılığın komisyon üyeleriyle paylaşıldığı toplantıda; bu sürece dair  İTO YK üyesi Sn. Dr. Hasan Oğan ve TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Sn. Dr. Şükrü Güner de katkılar sunarak bilgilendirmede bulundu.

Özel sektör hastanelerinde "ücret gaspı" hususunda eylem sonrası gelinen nokta ve son durum, sürecin kahramanları olan hekimler tarafından diğer üyelerle paylaşıldı.

Özel Hekimlik Büro sorumlusu Emel Karaman da katılımcılar tarafından yöneltilen sorular üzerine  özel sektörde hekim sözleşmeleri ve uygulanma sürecine dair deneyimlerini aktardı.

13 Mart miting programı ve ulaşım detaylarının gündemde ağırlıklı yer aldığı toplantı üyelerden gelen taleplerin dinlenmesi ve soruların cevaplanması ile devam etti.


Bu HABERİ Paylaş!