Özel Hekimlik Komisyonu Toplantısı 12.04.2011 Salı Günü Saat 19.00 Da Yoğun Bir Gündemle İstanbul Tabip Odası’nda Gerçekleştirildi


  • Nisan 14, 2011
  • 673

Hukuki gelişmeler ve etkin eylem hazırlıkları ana başlıkları olmak üzere yoğun bir gündemle gerçekleştirilen özel hekimlik komisyonu toplantısında üyeler hukuk bürosu, İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taner Gören başta olmak üzere genel sekreter ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Özel hekimlik komisyonu koordinatörü Dr. Pelin Taşkıran’ın açılış konuşması ve sürece dair genel bilgilendirmesiyle başlayan toplantı hukuk büromuz avukatı Meriç Eyüboğlu’nun hukuki gelişmeleri irdeleyen sözlü sunumuyla devam etti.
 
5 Nisan 2011 tarihinde Danıştay 10.Daire tarafından yürütmesi durdurulan Ayaktan Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağ.Kuruluşları Hk. Yönetmelik değişikliklerine, ardından 7 Nisan 2011 tarihinde Sağlık Bakanlığı tarafından Resmi Gazetede yayınlanan yeni Ayaktan Teş.Tedavi Yap.Özel Sağ.Kur.Hk. Yönetmelik ve Özel Hastaneler Yönetmeliği değişikliklerine dair detaylı bilgilendirme yapılarak komisyon üyelerimizin soruları cevaplandı.
 
İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.Taner Gören’in etkin eylem hazırlık ve programına açıklık getirdiği konuşmasının ardından katılımcılar, meslek örgütüyle birlikte hareket, iş bırakma, eylemlilik sürecine dair endişelerini, kararlarını, eleştiri ve taleplerini içeren görüşlerini ifade etti.
 
Üyelerimizden gelen sorular üzerine Av. Meriç Eyüboğlu, Örgütlü Mücadelenin hukuki boyutuna değinerek Anayasa, 6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Yasası, Türk Ceza Kanunu, taraf olunan Uluslararası Sözleşmeler yönünden de konuya açıklama getirdi.
 
Özel Hekimlik Komisyonu sekreteri Dr. Mazhar Çelikoyar hekimlik mesleğinin uygulanma biçim ve tanımlarına dair deneyimlerini paylaşarak, “tıp mesleğinin iş tanımı” konusundaki eksiklikleri ve neden olduğu sonuçları vurguladı.
 
Serbest çalışan muayenehane sahibi hekimlerimizin, meslek örgütümüz tarafından yürütülen mücadele sürecinde, mesleki bağımsızlık, serbest meslek icrasının önemi ve vazgeçilmez değerinin daha açık vurgulanması, sözlü ve yazılı bildirilerde de açıklıkla yer alması gerektiği talebi dikkat çekti.
 
Toplantı; Danıştay kararlarına rağmen ardarda çıkan yönetmelikler ile serbest meslek icra hakkımızın neredeyse imkansızlaştırıldığı, emeğimizi değersizleştiren devleşen sağlık sektörünün çarklarıyla hukuki mücadelenin yanı sıra, örgütlü mücadelenin ve “Muayenehanelerimizi Kapatmayacağız” kararlılığının yaygınlaştırılması gerekliliğine dair ortak görüşün bildirilmesiyle tamamlandı.
 
12.04.2011 tarihli Özel Hekimlik Komisyonu Toplantı Kararları:
 
1. 7 Nisan 2011 tarihli ATTY değişikliklerine tek tek dava açmak isteyen üyelerimiz için Hukuk Büromuz tarafından taslak dilekçe metni oluşturulmasına,

2. Etkin eylem iş bırakma sürecine katılacak serbest çalışan veya muayenehanesi olan hekimler için “mesleki bağımsızlık ve serbest meslek icra hakkımızı” vurgulayan el ilanı, broşür, pankart hazırlanmasına,

3. 3 Ağustos 2011 tarihine kadar hukuki mücadelenin yanı sıra basın açıklaması, yürüyüş, eylemler ile muayenehane açma ve serbest meslek icra hakkımıza sahip çıkarak kamuoyu oluşturulmasına,

4. Sağlık alanındaki gelişmelere dair “hekim memnuniyetini” ölçen anket yapılmasına

karar verildi.

ohk1204
ohk12041
ohk12042
 

 


Bu HABERİ Paylaş!