İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu 2012-2013 dönemi Yürütme Kurulu Seçimi Yapıldı


  • Mayıs 30, 2012
  • 1068

İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu yeni dönemin ilk toplantısını 29 Mayıs 2012 Salı günü yaklaşık 70 hekimin katılımıyla gerçekleştirdi.  

Toplantı gündeminde de belirtildiği gibi, geçtiğimiz yılın Özel Hekimlik Komisyonu etkinlikleri ile ilgili olarak Yürütme Kurulu Sekreteri Dr. Kemal Özay’ın gerçekleştirdiği sunumla başlayan toplantı, İstanbul Tabip Odası FEMS Delegesi Dr. Arda Saygılı’nın 17-19 Mayıs 2012 tarihlerinde Varna/Bulgaristan’da gerçekleştirilen  Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS)- Avrupa Hastane Hekimleri Birliği (AEMH) ortak genel kurul toplantısının detaylarını aktardığı sunumu ile devam etti.

ÖHK Yürütme Kurulu üyelerinden Dr. Ali Şeker gündeme ek olarak, Aralık-2013’e kadar süre tanınan tıp merkezleri ve dal merkezlerinden istenen kriterlerle ilgili sağlık müdürlüğünce bu kurumlarla yapılan birebir görüşmeler hakkında bilgi aktardı. Acil hizmetlerinin kategorizasyonu ve fiyatlandırmada yaşanan sıkıntılarla ilgili örneklemelerde bulundu.

Toplantının yeni döneme ilişkin öneriler bölümünde söz alan hekimler;

-    Önümüzdeki dönemin hem özel hekimlik hem de genel hekimlik alanı için zorlu günler olacağı, bu nedenle birlik ve dayanışmanın her zamankinden daha kuvvetli olması gerektiği,
-    Geçen yıl yapılan serbest çalışma /muayenehane kampanyası benzeri etkin bir çalışmanın tıp merkezleri/dal merkezleri için de başlatılması,
-    Alt çalışma gruplarının oluşturularak farklı konularda etkinliğin sağlanması,
-    Hekimlerin özlük hakları ve özel sektörde yaşanan ödeme problemleri ile ilgili kurumsal adımlar atılması,
-    SGK’nın muayenehanelerle anlaşma yapması yönünde girişimlerde bulunulması,
-    Gerek hekimler, gerekse oda ile hekimler arasındaki örgütsel iletişimin daha aktif olması,
-    Hekim istihdamında adeta kadro pazarına dönen keyfi uygulamalar sonucunda hekimin maruz bırakıldığı esnek, belirsiz ve güvencesiz çalışma koşulları ile ilgili mücadelede bulunulması,
-    Hekime uygulanan şiddetin son bulmasını hedefleyen her türlü girişime destek olunması,
-    Yeni seçilecek yürütme kurulunun bu amaçlar doğrultusunda alacağı ve uygulayacağı kararların takipçisi olması

konusunda önerilerini ilettiler.

Toplantının son bölümünde Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu seçimlerine geçildi.  12 meslektaşımızın aday gösterildiği seçim sonucunda, 2012-2013 döneminde İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu Yürütme Kurulu’na;

Asil Üye olarak:
Dr. Erdem Fehmi Birgül, Dr. Nesimi Cihan Ünlüçerçi, Dr. Petek Feriha Arıoğlu, Dr. Kemal Özay ve Dr. Ali Şeker

Yedek Üye olarak :
Dr. Gülay Karadeniz, Dr. Melahat Cengiz ve Dr. Selçuk Görmez


seçildiler.

Toplantı bir önceki yürütme kurulu üyelerine teşekkür ve yeni dönem yürütme kurulu üyelerine başarı dilekleriyle sonlandı.

 

 

 

 


Bu HABERİ Paylaş!