Yapboz 'Oyunu' Yönetmelikler: 11 Temmuz 2013 Tarihli Yönetmelik Değişikliklerinin İptali İstendi


  • Eylül 17, 2013
  • 639

Sağlık Bakanlığı, Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik ile Özel Hastaneler Yönetmeliğini 11.7.2013 tarihinde 14. kez değiştirdi!

Türk Tabipleri Birliği sağlık hizmetinin niteliği ile ilgili olmayan düzenlemelerin iptali için Danıştay’da dava açtı. Ayakta teşhis ve tedavi yapılan özel sağlık kuruşları değişikliklerine ilişkin açılan davada özetle;

Hekim olmayan kişilere tıp merkezi açma yetkisi veren A ve B tipi tıp merkezlerinin en az % 51 hissesi tabip ve diş tabibi ortaklığı bulunan tüzel kişiler tarafından açılabilmesine ilişkin düzenleme ile buna bağlı değişikliklerin,
Objektiflik unsurunu içermeyen planlama ilkelerinin,
Cerrahi uygulama yapacak tıp merkezlerinin A ve B tipi olmasını zorunlu hale getiren, C tipi tıp merkezlerini bu kapsamdan çıkaran ibarenin,
Acil vakalarda tedavi masrafı ile acil hizmetlerde ilave ücret alımına ilişkin kurallarına aykırı eylemlerin yaptırımlarının azaltılmasına ilişkin değişikliklerin,
Özel Hastaneler Yönetmeliği’ne ilişkin davada;

Özel hastanelerin, yabancı uyruklu hastalara yönelik aynı il sınırında ve birden fazla olmamak KAYDIYLA muayenehane açmasına olanak tanıyan düzenlemelerin
Acil tıbbi müdahale ve tedavi kurallarına aykırı davranışın idari cezasını elverişsiz hale getiren değişikliklerin yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.
Açılan davalarla ilgili gelişmeler paylaşılacaktır.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi

 


Bu HABERİ Paylaş!