TTB'den Sağlık Bakanlığı'na elektronik reçete ve e-imza hakkına yazı


  • Ocak 15, 2016
  • 1004

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 2012 yılında e-reçeteye geçmesinden sonra şimdi de bunların elektronik olarak imzalanması talep ediliyor. Uygulamanın yasal dayanağı açık olmamakla birlikte Sağlık Uygulama Tebliğinde “4.1.5 - Elektronik reçete uygulaması” başlığı altında bu konuyla ilgili ayrıntılı düzenleme bulunmaktadır.

SGK tarafından 2015 yılı Temmuz ayından bu yana yayınlanan duyurularla 1.1.2016 tarihinden itibaren SGK anlaşmalı sağlık kurum ve kuruluşlarında, e-reçetelerin elektronik olarak imzalanmasının zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortalıları ve yakınlarının yararlandığı sağlık hizmetlerinin bedelinin sağlık kuruluşlarına ödenmesinde uyulması gereken kuralları yasal düzenlemeler çerçevesinde belirleyebilir. SGK’nın bu alandaki düzenlemelerinin muhatabı ise sağlık kuruluşlarıdır. Dolayısıyla, sağlık hizmetlerinin denetimi ve benzeri gerekçelerle sağlık kayıtlarının elektronik olarak tutulması ve/veya bunların elektronik imza ile imzalanmasına ilişkin getirilen zorunluluğun uygulanabilmesi için gerekli altyapının oluşturulmasından, elektronik imzanın kullanılabilmesi için gereken teknik cihazların temini ve maliyetlerinin karşılanmasına varıncaya kadar ortaya çıkan bütün yükümlülük sağlık kuruluşlarına aittir.

Kamu kurum ve kuruluşları ile Sağlık Bakanlığı tarafından bu yükümlülük üstlenmiş, elektronik imza ile ilgili giderler karşılanmıştır. Ancak, bazı özel sağlık kurumlarının elektronik imzayı temin yükümlülüğünü hekime yüklediği veya kendisinin temin etmesine karşın bu sebeple yapılan giderlerin hekimlere yansıtılacağı, ücretlerinden bunun için kesinti yapılacağını belirttiği tarafımıza iletilmiştir. Mevcut durumda, özel sağlık kurumunun SGK adına hizmet sunabilmesi için zorunlu tutulmuş olan e-reçete ve bunun e-imza ile imzalanması, işin yapılması için gerekli şartlar arasında tanımlanmış olduğuna göre, bununla ilgili giderin işveren tarafından karşılanması gerekir, giderlerin hekime yansıtılması hukuka aykırıdır. Zira, iş hukukunda işin yapılması için gerekeli araç gereçler işveren tarafından sağlanır.

Diğer yandan, hastaların muayene ve tedavisinin yanı sıra sağlık hizmetinin kayıt altına alınması, tedavi için gereken reçete ve raporların düzenlenmesi gibi işler de bütünüyle hekim tarafından yapılmaktadır. Bu bakımdan, sağlık hizmetlerinin elektronik imza kullanılarak sunulmasının zorunlu tutulması, hekimin bürokratik iş yükünde önemli ölçüde artışa sebep olmuştur. Özellikle kamu sağlık hizmetlerinde bu işler için görevlendirilmiş herhangi bir yardımcı personelin de bulunmaması, sağlık hizmeti için ayrılan zamanın daha da azalmasına, dolayısıyla sağlık hizmetinin istenen nitelikte sunulamamasına sebep olmaktadır.

Sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılması için, hekimin sağlık hizmeti sunumuna odaklanmasını önleyen bürokratik süreçlerdeki zaman kaybının mümkün olduğunca azaltılması, söz konusu işlerin imza aşamasına kadarki kısmının yapılması için her hekime en az bir tıbbi sekreterin görevlendirilmesi zorunludur.

Sağlık hizmetleriyle ilgili yapılan düzenlemelerde hekimin sağlık hizmeti dışındaki iş yükünü artırmamaya özen gösterilmesi, önceliğin sağlık hizmetinin niteliğinin artırılmasına verilmesi gerektiği Sağlık Bakanlığı’na iletilerek, elektronik imza ile birlikte daha da artan kayıt işlemleri için yardımcı personel görevlendirilmesi talep edilmiştir.

Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıya buradan erişebilirsiniz.


Bu HABERİ Paylaş!