Hastaların Kişisel Bilgilerinin Toplanması Hukuka Aykırıdır


  • Şubat 06, 2017
  • 1855

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, yürütmesi durdurulan bir genelgeye dayandırarak kişisel veri toplanmasının hukuka aykırı olduğunu, hasta bilgilerinin ancak kişisel verilerden arındırılarak, istatistiki veri niteliğinde Sağlık Bakanlığı ile paylaşılabileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nce, 20 Ocak 2017 tarihinde İl Sağlık Müdürlüklerine gönderilen yazıda, Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Bilgi Sistemleri Uygulamaları” konulu genelgesine atıf yapılarak, sağlık verilerinin sisteme gönderilmesinde hassasiyet gösterilmesi ve daha çok veri gönderilmesi talep edildi.

TTB Merkez Konseyi’nden konuyla ilgili olarak 2 Şubat 2017 tarihinde Tabip Odalarına gönderilen yazıda, kişisel veri toplanması için atıf yapılan genelge hakkında TTB ve Türk Dişhekimleri Birliği tarafından açılan iptal davasının sürmekte olduğu, sağlık verilerinin gönderilmesini esas olarak tanımlayan “e-Nabız Projesi” konulu genelgenin yürütmesinin de Danıştay 15. Daire’nin 24 Kasım 2015 tarihli kararıyla durdurulduğu hatırlatıldı.

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve İl Sağlık Müdürlükleri tarafından gönderilen yazıların doğrudan muhatabının sağlık kuruluşları değil, bilişim firmaları olduğuna dikkat çekilen yazıda, “Ancak aktarılacak veriler sağlık kuruluşlarının sır saklama yükümlülüğü kapsamındaki hasta verileridir. Dolayısıyla, bilişim firmalarından 2015/17 sayılı Genelge’ye dayanılarak hastaların anonimleştirilmemiş verilerinin gönderilmesinin talep edilmesi mümkün değildir” denildi.

Yazıda, kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer yasal düzenlemeler de hatırlatılarak, “Yürütmesi durdurulan bir genelgeye dayanılarak veri toplanması hukuka aykırı olduğundan, hasta bilgilerinin, ancak kişisel verilerden arındırılarak, Sağlık Bakanlığı ile istatistiki veri niteliğinde paylaşılması mümkündür” değerlendirmesi yapıldı.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.

Hastaların kişisel bilgilerinin toplanması hukuka aykırıdır


Bu HABERİ Paylaş!