İstanbul Mali Müşavirler Odası’ndan Duyuru:Doktorların Ve Sağlık Hizmeti Veren Şirketlerin Özel Hastanelere Düzenleyecekleri Makbuz Ve Faturalarda KDV Tevkifatı Yapılmayacaktır


  • Şubat 15, 2017
  • 8002

Değerli Meslektaşlarımız,

İstanbul Mali Müşavirler Odası tarafından yapılan aşağıdaki duyurudan da görüleceği üzere; bugün (15.02.2017) yayınlanan Resmi Gazete’de yer alan Katma Değer Vergisi Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.:11) ile; İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için İşgücü temin hizmeti kapsamında  tevkifat  yapılmayacağı  açıklanmıştır.  

Tabip Odası olarak uzun zamandır bu şekilde olması gerektiği yönünde görüş bildirdiğimiz konuyla ilgili değerlendirmenin ve tebliğin tamamı aşağıda yer almaktadır. 

Bilgilerinize sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

Haberin linki : http://www.ismmmo.org.tr/html.asp?id=15103


DOKTORLARIN VE SAĞLIK HİZMETİ VEREN ŞİRKETLERİN ÖZEL HASTANELERE DÜZENLEYECEKLERİ MAKBUZ VE FATURALARDA KDV TEVKİFATI YAPILMAYACAKTIR 

 

 

Değerli Üyemiz .                                                                                                     15/02/2017

 

Bu gün (15/02/2017 ) Resmi gazetede Yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile; İnsan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini ifa edenlere hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler için İşgücü temin hizmeti kapsamında  tevkifat  yapılmayacağı  açıklanmıştır.

 

Bilindiği üzere : 25.11.2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanacak KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Kararnamede bazı değişiklikler yapılmıştır.

 

Yapılan bu değişiklik ile, hekimlerin şirket kurarak özel hastanelere dışarıdan fatura düzenlemek suretiyle verdikleri hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde uygulanmakta olan KDV oranı, 25 KASIM 2016 tarihinden itibaren % 18'den % 8'e indirilmiştir.

 

Maliye Bakanlığı şirketler aracılığıyla verilen bu işlemleri "iş gücü kiralaması" olarak görüyor ve hesaplanan % 8  oranındaki  KDV sini , 9/10 oranında tevkifat yapılmasını istemekteydi .Bu günden itibaren KDV tevkifatı kaldırılmıştır.

 

KDV uygulamasında yapılan diğer değişiklikler ekte  sunulan genel tebliğde açıklanmıştır.

 

Bilgilerinize rica olunur.

Saygılarımla,

Yücel Akdemir

Başkan

 

EK. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) için tıklayınız.

ismmo


Bu HABERİ Paylaş!