E-Nabız Tebligatlarına Karşı İtiraz Dilekçesi


  • Şubat 28, 2017
  • 1948

Son günlerde İlçe Sağlık Müdürlükleri tarafından hekimlere “e-Nabız sistemi” konulu yazılar tebliğ edildiği görülmektedir. Bu yazılarda; “e-Nabız sistemine sağlık verilerini aktarmayan kuruluşların olduğu tespit edilmiştir.” denilmekte ve “Sisteme entegre olunup olunmadığına dair tarafımıza ivedi bilgi verilmesi ve en kısa sürede entegrasyonun sağlanması hususunda gereğinin yapılması” istenmektedir. 

Oysa Danıştay 15. Dairesi tarafından 24.11.2015 tarihinde, “e-Nabız sistemi” konulu bu yazının da dayanağı olan, 2015/15 sayılı ve “e-Nabız Projesi”  konulu Genelge’nin yürütmesi durdurulmuştur.

Yürütmesi durdurulan bir Genelge’ye dayanılarak veri talep edilmesi ve toplanması hukuka aykırıdır. Söz konusu tebligatla karşılaşan hekimler için hazırladığımız itiraz dilekçesi ekte yer almaktadır.

İtiraz dilekçesinin iki suret hazırlanmasının, bir suretinin saklanmasının ve verildiğini gösterir bir kayıt (evrak numarası, barkod, kaşe vs) alınmasının önemli olduğunu hatırlatırız.

 

27.02.2017
İstanbul Tabip Odası 
Hukuk Bürosu

 

İtiraz dilekçesi için tıklayınız.

Yazının PDF hali için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!