Tıbbi Atık Beyannameleri İçin Son Gün 21 Nisan


  • Nisan 11, 2017
  • 1681

Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, 25.01.2017 tarih ve 29959 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe girdi.

Yönetmelik’te; üniversite hastaneleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikler, tıp merkezleri, diyaliz merkezleri, morglar, laboratuvarlar, kan bankaları ve nakil merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri ve birinci basamak sağlık kuruluşları, ayakta teşhis ve tedavi merkezleri, acil yardım ve ilk yardım merkezleri, ambulans hizmetleri, FTR merkezleri, muayenehaneler ve benzerleri, bakımevi ve huzurevleri, akupunktur merkezleri, evde bakım ve hemşire hizmetleri, güzellik merkezleri, veterinerlik merkezleri, eczaneler ve listede olmayan ama tıbbi atık oluşumuna neden olan kişi ve kuruluşlar, “Tıbbi Atık Üreticisi” olarak belirlendi.

Yazının devamı için tıklayınız.

Yönetmeliğin diğer maddeleri hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İstanbul Tabip Odası
Hukuk Bürosu

Tıbbi atık beyannameleri için son gün 21 Nisan

 


Bu HABERİ Paylaş!