Sigorta Şirketlerinin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konusundaki Tutumu Yasal Değildir!


  • Ağustos 07, 2017
  • 2101

Birliğimize yapılan başvurularda, sigorta poliçelerini yenilemek amacıyla iletişime geçtikleri sigorta şirketleri tarafından hekimlerimize zorluk çıkartıldığı, “sistemin kapalı olduğu” vb. bazı gerekçeler ileri sürülerek özellikle 3. ve 4. risk grubunda olan hekimlerin sigortalanmak istenmediği ya da başka sigortaları da yaptırmaları halinde mesleki sorumluluk sigortasını yapabileceklerinin belirtildiği bildirilmiştir.

Meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları bu uygulamanın, sigorta şirketlerinin alınan risk/elde edilecek kazanç hesapları ile ilgili olduğu değerlendirmemiz ile birlikte, sigorta şirketlerinin zorunlu sigortayı yapmaktan kaçınmalarının kabul edilebilir olmadığı, bunun hem 1219 sayılı Yasa hem de Sigortacılık Kanunu’na aykırı olduğu belirtilerek Sağlık Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği’ne yazılar yazılmıştır.

Yazılarda sorunun giderilmesi ve kalıcı çözümlerin sağlanması için gerekli girişimlerin ve denetimlerin yapılması, meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için ivedilikle gerekli tedbirlerin alınması istenmiştir.

Sağlık Bakanlığı'na gönderilen yazı 

Hazine Müsteşarlığı'na gönderilen yazı

Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ne gönderilen yazı

Sigorta şirketlerinin zorunlu mesleki sorumluluk sigortası konusundaki tutumu yasal değildir!


Bu HABERİ Paylaş!