Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) Delegeleri Malaga Genel Kurulu’nda Buluştular


  • Ekim 20, 2017
  • 1209

Hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesi,  toplumun sağlık haklarını bütünsel olarak savunmak, Avrupa Birliği’ndeki hekim örgütlerinin temel mücadele alanı olmaya devam ediyor. Bu kapsamda FEMS  delegeleri 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde İspanya Tabipler  Birliği ve FEMS Başkan Yardımcısı Albert Tomas Torrelles’in ev sahipliğinde Malaga’da gerçekleşen genel kurulda biraraya geldi. 

Avrupa’da hekimlerin çalışma koşullarının, özellikle çalışma ve dinlenme saatlerinin düzenlenmesi konusunda üye örgütlerin görüşleri alındı. Avrupa Birliği  çalışma kurullarında doktorların haftalık maksimum çalışma saatlerinin 48 saat olması konusunda yapılan çalışmalar değerlendirildi. FEMS İstanbul Tabip Odası Delegesi Dr. Arda Saygılı’nın önerisi ile doktorların çalışma koşullarının tüm Avrupa Birliği’nde tanımlanması ve bir standart oluşturulmasına yönelik ortak bir çalışma grubu oluşturuldu.

AB sağlık kurumları ile maksimum haftalık çalışma saatinin 48 saati geçmemesi ayrıca gayrisafi  milli hasılanın minimum % 6.9’nun sağlık giderleri için ayrılması önerilerinin iletilmesi önerildi. Toplantıda diğer bir gündem olarak hekim sözleşmelerine değinildi. Hekim sözleşmelerinin bireysel mi yoksa toplu mu olması gerektiği, hangisinin hekim yararına olduğu tartışmaya açıldı. 

Ülke sunumlarında İstanbul Tabip Odası adına söz alan FEMS Delegesi Dr. Arda Saygılı, şehir hastahaneleri ve kamu-özel ortaklığı projesinin Türkiye'de nasıl uygulandığı ve kısa dönem ulusal tecrübeler konusunda bir sunum yaptı. Türkiye’de geldiğimiz noktada, sağlık alanında kamu-özel ortaklığının uygun bir finansman yöntemi olmadığı, bu yöntemle kamudan küresel sermayeye kaynak aktarıldığı, hükümetin bu çürümüş projeden hemen vazgeçmesi gerektiği ve şehir hastanelerinin kamuya yani sağlık bakanlığına devir edilmesi gerektiği ifade edildi. Sonuçlarının başarısız olduğu tescilli bu planın Türkiye’de de  dramatik bir tabloda hızla ilerlediği ve tedavisi oldukça komplike bir hastalık olarak zorlaştığı dile getirildi. Avrupa Birliği ile Birleşik Krallığın bir yandan ayrılık (Brexit) sürecine girmesi, bir yandan da iflas etmiş bu sağlık politikasını AB ülkelerine ihraç etme çelişkisi FEMS’in gündeminde üye sendika ve tabip odalarının dikkatine sunuldu. 

Toplantıda ayrıca 20 Ekim Avrupalı doktorların ortak birlik ve dayanışma eylem günü olarak ilan edildi ve bir kez daha “toplumun sağlığını koruyalım”  sloganı başlığında tek ve ortak sesin tüm Avrupa’da avnı anda her dilde tekrar edilmesi planlandı.


Bu HABERİ Paylaş!