Yine Bir Özel Hastane, Yine Hekim Ücreti Gaspı…


  • Ocak 11, 2018
  • 2786

Bilindiği gibi Özel Hekimlik Komisyonu ve İstanbul Tabip Odası olarak yıllardan beri farklı sağlık işverenleri tarafından hekimlere uygulanan  sistematik ücret gaspı konusunda gerek resmi makamlar nezdinde gerekse de demokratik mücadele yöntemleri ile meslektaşlarımızla birlikte mücadele etmekteyiz.

Bu mağduriyetlerden biri de Aralık ayı içerisinde İstanbul Esenyurt’ta faaliyet gösteren Eslife Hospital Hastanesi’nde çalışan hekimlerce yaşandı. 

Odamıza yapılan başvurulardan ve basına yansıyan bilgilerden; 

  • İstanbul ili Esenyurt ilçesinde faaliyet gösteren Eslife Hastanesi’nde, 4-5 aydır yaklaşık 40-50 hekim ve 200 sağlık çalışanına yönelik ücret ödemelerinde sorunlar yaşandığı, ücretlerin ödenmediği, 
  • Hekimlerin iş bırakması ve kimi çalışanların yargı yoluna başvurması üzerine hastane ortaklarınca 14 Aralık 2017 gecesi hastane içindeki cihazların boşaltıldığı, o tarihten sonra hastanedeki faaliyetlerin durduğu, sağlık hizmetinin verilemediği,
  • Sağlık hizmetinin durması ile hizmet karşılığını ödemiş takipli hastaların mağdur olduğu,
  • 14 Aralık 2017 tarihinden itibaren bugüne dek geçen süre içerisinde ücretlerin ödenmesi ve sağlık hizmetinin başlamasına yönelik herhangi bir olumlu gelişmenin yaşanmadığı

öğrenilmiştir.

Konuyla ilgili Oda olarak yapılan girişimlerde;

  • İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne; hastane mesul müdürlüğü veya ruhsat sahipleri tarafından faaliyetin durdurulduğuna dair bir bilgi verilip verilmediği, keza hastane ruhsatının askıya alınıp alınmadığı ya da ruhsatın devredilip devredilmediği ve mağduriyetlerin giderilmesi için denetim işlemlerinin başlatılması,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul İl Müdürlüğü’ne; işveren Hermes Sağlık Eğitim İnşaat Turizm İthalat İhracat Ltd Şti. tarafından işyerinde faaliyetin durdurulduğuna dair bir bilgi verilip verilmediği, çalışanlara ilişkin işten çıkış bildirimi yapılıp yapılmadığı, yapılmadıysa sigorta primlerinin ödenip ödenmediği, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının mağdur edilmemesi için gerekli denetim ve işlemlerin başlatılması, 
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstanbul İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na; Eslife Hospital Esenyurt Hastanesi’nde çalışan hekimlerin ücret ödemeleri başta olmak üzere yaşadıkları mağduriyetlerin tespiti ve giderilmesi için ilgili mevzuat çerçevesinde denetimlerin yapılması, usulsüzlüklerin giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve yaptırımların uygulanması 

talepli yazılarımız gönderilmiştir.

Son olarak konu Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ne de bildirilerek Sağlık Bakanlığı ve ilgili diğer resmi kurumlar nezdinde de gerekli girişimlerde bulunulması talep edilmiştir.

Mağdur olan meslektaşlarımızın ücret alacakları ve yasal hakları ödenene kadar konunun takipçisi olacağımızı, çalıştığı kuruluşla benzeri sorun ve sıkıntıları yaşayan meslektaşlarımızın da Odamıza başvurması halinde gerekli girişimlerde bulunmaya her zaman hazır olduğumuzu bir kez daha belirtmek isteriz.

İSTANBUL TABİP ODASI


Bu HABERİ Paylaş!