AEMH - FEMS Ortak Genel Kurul Toplantısı Lizbonda Yapıldı


  • Haziran 27, 2018
  • 1609

Bu yılki genel kurul organizasyonu Portekiz hekim sendikalarının ev sahipliğinde “Avrupa Ücretli Hekimler Federasyonu (FEMS) ile Avrupa Hastane Hekimleri Birliği (AEMH)” ortaklığında 8-9 Haziran 2018 tarihlerinde Lizbon’da gerçekleştirildi. Toplantıya bu kurumlara üye tüm Avrupa ülkelerinin hekim örgütleri ve sendika temsilcileri katıldı.

"Avrupa Ülkelerinde Sağlık Sistemleri " ana başlığı altında  özellikle İtalya, Almanya,  İsveç, Portekiz, Fransa, Romanya’daki  sağlık politikaları ve uygulamaları konusunda konferans düzenlendi.  Avrupa’da sağlık işgücü, tıbbi demografik yapı, hekim ücretleri, AB’de hekimlerin çalışma süresi ile ilgili düzenlemeler, mesleki yeterlilik yönergesi, AB- AB dışı diplomalı hekimlerin özlük hakları, özelleştirme, gibi konular değerlendirildi.

İstanbul Tabip Odası’nın ulusal raporunun ana konusunu “Özel sağlık sektöründe hekimlerin  çalışma koşulları” oluşturdu.  Raporda özellikle; hekimlerin çalışma biçimlerinin değiştiği,  hakedişlerinin azaldığı, çalışma koşullarının ağırlaştığı, çalışma saatlerinin daha da uzadığı, tatil günlerinin de çalışma günü haline geldiği vurgulandı.

Genel Kurul sırasında Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) gözlemci üye olarak FEMS’e kabul edildi. Avrupa’da göçmen nüfusun artmasına paralel olarak göçmen doktor akımının da arttığı ifade edildi.
   
AEMH-FEMS Genel Kurulu’nda gelecek dönemde neoliberal politikaların sonucu hekimlerin çalışma koşullarının daha da ağırlaşacağına değinildi. Toplantılarda ayrıca eşgüdüm, aktiviteler ve işleyişle ilgili idari konular hakkında organizasyon programı oluşturuldu. Gelecek toplantının Eylül ayında Brüksel’de yapılması planlandı.

FEMS Haziran 2018 Raporu [TR]

FEMS Haziran 2018 Raporu [EN]


Bu HABERİ Paylaş!