TTB Hekimlik Ücretleri Çalışma Grubu Yönergesi oluşturuldu


  • Eylül 12, 2018
  • 2261

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Hekimlik Ücret Tarifeleri Çalışma Grubu’nun işleyişine ilişkin ilke ve yöntemlerin belirlendiği yönerge TTB Merkez Konseyi tarafından kabul edildi. Hekimlik ücret tarifelerinin belirlenmesinde görev alanlarını kapsayan yönerge, 6023 Sayılı TTB Kanunu’nun ilgili maddelerine dayanarak hazırlandı.

Bilindiği gibi, hekimlik ücretlerini belirleme yetkisi 6023 Sayılı TTB Kanunu’na göre TTB Merkez Konseyi’ne aittir. Çalışma Grubu, hekimlik ücretlerinin hekimlerin hak ve yararlarını korumanın yanı sıra hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak amaçlarına uygun biçimde belirlenebilmesi için gerekli çalışmaları yapar. Hekimlik ücretleri hizmetin gerektirdiği emek, süre, taşıdığı risk, toplum alım gücü ve benzeri ölçütler dikkate alınarak belirlenir.

Yönerge için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!