Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi gerçekleştirildi


  • Ekim 18, 2018
  • 1616

Dijital teknolojinin yaşamın her alanına yayıldığı ve kaçınılmaz bir durum aldığı günümüzde, özel yaşamın bir parçası olarak kişisel sağlık verileri konusunda bireyleri ve tüm toplumu bilgilendirmek, farkındalık ve duyarlılık oluşturmak, çözüme yönelik öneriler geliştirmek için düzenlenen “Kişisel Sağlık Verileri III. Ulusal Kongresi”, 13-14 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul'da Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türk Dişhekimleri Birliği (TDB), Türk Eczacıları Birliği (TEB) ve Türkiye Barolar Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ve 217 katılımcı ile gerçekleştirilen Kongre'nin içeriği kısa süre içinde kitaplaştırılacak.


Bu HABERİ Paylaş!