Çalıştay: Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler


  • Kasım 15, 2018
  • 1669

Değerli Meslektaşımız,

Dünyada ve Türkiye’de özel sağlık hizmetinin sektörleşerek bir yatırım alanı haline gelmesi ve uluslararası tekelci sermayenin egemenliğine geçmesi hekim haklarının giderek yok olmasına yol açmaktadır.

Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin iş güvencesi yok olurken çalışma barışını bozan, içeriğinde hekimler aleyhine birçok hüküm bulunduran sözleşmeler hekimlere dayatılmakta, hekimin sözleşmeyi kabul etmeden, onaylamadan iş bulması mümkün olmamaktadır.

Böylece hekim çalışma hayatına ilişkin tüm haklarını kaybederken işverenin de yükümlülüklerini kabul etmek zorunda kalmaktadır.

Çalışma alanımıza ilişkin konunun her yönüyle değerlendirilmesi, haksızlıklara karşı hukuksal, demokratik mücadelenin oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir.

Bu nedenle TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından 16 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan " Özel Sağlık Sektöründe Çalışma Biçimleri / Sözleşmeler” konulu Çalıştay’a katkı ve katılımlarınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

İSTANBUL TABİP ODASI

Tarih : 16 Aralık 2018 Pazar

Saat : 10.00 – 16.00

Yer : İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu 4. Kat Cağaloğlu / İstanbul

Çalıştay Programı için tıklayınız.

 

 


Bu HABERİ Paylaş!