Özel Sağlık Sektöründe Çalışan Hekimlerin Çalışma Koşulları Ve Mesleksel Sorunlarını Değerlendirme Anketi


  • Temmuz 03, 2019
  • 1831

Değerli Meslektaşımız,

Hepimizin bildiği gibi özel sağlık sektöründe çalışan meslektaşlarımız yaşamlarını ve mesleklerini sürdürürken birçok sorunla karşı karşıya kalmaktadır.

Sorunların tespiti yönünde Türk Tabipleri Birliği Özel Hekimlik Kolu tarafından düzenlenen bu çalışma (anket) özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin çalışma koşulları, ekonomik ve sosyal durumları, mesleki memnuniyetleri gibi mesleksel özelliklerinin saptanması amacıyla planlanmıştır. 

Araştırmanın sonucunda elde edilen bilgiler, toplu olarak değerlendirilecek ve anket sonuçları TTB Özel Hekimlik Kolu tarafından yürütülen çalışmalarda kullanılacaktır. 

Bu nedenle https://anket.istabip.org.tr/index.php/359138?lang=tr linkinden  ankete katılımınızı bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

İSTANBUL TABİP ODASI 

Ulaşım adresleri: 

https://www.ozelhekimlik.org/

https://anket.istabip.org.tr/index.php/359138?lang=tr

Son katılım tarihi: 30 Eylül 2019 


Bu HABERİ Paylaş!