Aile Sağlığı Merkezlerinde bina deprem güvenliği Sağlık Bakanlığı tarafından ayrım yapılmaksızın sağlanmalıdır


  • Ekim 21, 2019
  • 1849

İstanbul Tabip Odası Aile Hekimleri Komisyonu, İstanbul’da deprem sonrası hasar gören Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarının durumunu, Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı rapor yönergesini, Şanlıurfa’da yapılacak Anne-Çocuk Sağlığı ve Bağışıklama Çalıştayı’nı, Kasım ayında gerçekleştirilecek eğitim programını ve diğer gündemleri görüşmek üzere 15 Ekim 2019 tarihinde toplandı.

Toplantıda; kentimizde yaşanan son depremle birlikte İstanbul’un bazı Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarında hasar oluştuğu, özellikle kamu binası olmayan ASM binalarında yaşanan hasarlarla ilgili Sağlık Müdürlüğü’nün duyarsız kaldığı, meslektaşlarımıza destek olmaktan kaçındığı yönünde komisyonumuza gelen bilgiler değerlendirildi. Deprem sonrası hasar gören kamu ya da kamu dışı ayrımı yapılmadan tüm ASM binalarının güvenli hale getirilmesi ya da başka yerlere taşınmasının önemli ve öncelikli bir sorun olduğu, bu konuda Sağlık Müdürlüğü’nün sorumlu olduğu ve bu konuyla yapılacak inceleme ve görüşmeler sonrası,mağdur olan meslektaşlarımıza birilikte sürece müdahil olunacağı kararı alındı.

Sözleşme fesihlerinde son durum

Toplantıda Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, İstanbul Sağlık Müdürlüğü tarafından, İstanbul’un değişik Aile Sağlığı Merkezlerinde kamu personeli olmayan 15 aile hekiminin hiçbir gerekçe gösterilmeden, herhangi bir inceleme, soruşturma ya da savunma hakkı tanımadan sözleşmelerinin fesih edilmesi ile ilgili yargı sürecinin devam ettiğini, gerekli takibin yapıldığı bilgisini paylaştı.

https://www.istabip.org.tr/5313-sozlesmeleri-sorgusuz-sualsiz-feshedilen-aile-hekimlerinin-yanindayiz.html

Aile hekimlerinin haklarını içeren kitap çıkıyor

Komisyon toplantısında Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu’nun 28 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirdiği ‘Aile Hekimlerinin Hakları’ toplantısı da değerlendirildi. Toplantının çok verimli geçtiği, Diyarbakır’da tabip odası yönetici ve aktivistlerine yönelik idari baskıların mobbing düzeyinde olduğu bilgisi aktarıldı. Aile hekimlerine hak ihlalleriyle mücadelede yardımcı olacak, başta göreve yeni başlayan meslektaşlarımız olmak üzere aile hekimlerine yönelik, bilgi ve deneyimlerden oluşan kitap çalışmasının en kısa sürede yayınlanacağı bilgisi paylaşıldı. Bu toplantıya İstanbul Aile Hekimleri Komisyonu üyelerinin hem hazırlık hem de toplantıya katılım sürecinde önemli katkı sağladığı dillendirildi.

https://www.istabip.org.tr/5338-aile-hekimlerinin-hukuki-haklari-tartisildi.html

Raporlarda kargaşa sürüyor, ne yapacağız?

Sağlık Bakanlığı’nın ASM’lerde verilen raporlarda yaşanan sorunları gidereceği iddiasıyla “Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge”yi 30.09.2019 tarihinde yayınlanması üzerine TTB Aile Hekimliği Kolu bir yazılı açıklama yayınlamıştı. http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=df590640-eb45-11e9-8724-23bd48342d44

Raporlarda yaşanan sorunların yayınlanan yönergeyle giderilmemesi üzerine bu konuda aile hekimlerinin görüş ve önerilerini alabilmek,soruna dikkat çekmek için geniş katılımlı bir toplantının yapılmasının uygun olacağı görüşüne varıldı.  

Anne-Çocuk Sağlığı Bağışıklama Çalıştayı yapılacak

TTB Aile Hekimliği Kolu’nun 29 Eylül 2019 tarihli yürütme kurulu toplantısında 30 Kasım 1 Aralık 2019 tarihinde, ‘Birinci basamakta anne çocuk sağlığı, bağışıklama ve göçmen sağlığı’ çalıştayının Şanlıurfa’da yapılması kararı görüşülerek çalışma için hazırlıklar görüşüldü.

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/haber_goster.php?Guid=f698d58c-e506-11e9-b28d-9d14886f9395

2. Aile Hekimleri Buluşması kitabı yayınlandı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu tarafından 22-24 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 2. Aile Hekimleri Buluşması Raporu’nun yayınlandığı bilgisi paylaşıldı.

http://www.ttb.org.tr/kollar/_ahek/haber_goster.php?Guid=94ee17d0-e9b0-11e9-8724-23bd48342d44

Eğitimler başlıyor

Komisyonun, aile hekimlerinin mezuniyet sonrası eğitim sürecine katkı sağlamak amacıyla en çok ihtiyaç duyulan konularda mesleki eğitim ve özlük haklara yönelik seminerlerin düzenlenmesi kursların yapılması kararlaştırıldı. İlk seminerin Kasım 2019 tarihinde yapılması için hazırlıklara başlanmasını içeren gündemle toplantı sonlandırıldı.

 


Bu HABERİ Paylaş!