Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyum Kararlılık Bildirgesi


  • Aralık 18, 2019
  • 1336

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Tabipleri Birliği, Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ve İstanbul Tabip Odası tarafından, 17 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen “Sağlık Hizmetinde Tanıtım İhlalleri – Sınırlar Sempozyumu Kararlılık Bildirgesi” yayınlandı.

Bildirgeyi meslektaşlarımızın bilgisine sunuyoruz.

İstanbul Tabip Odası

Yönetim Kurulu

Bildirge için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!