Temsilciler Kurulu Ocak Ayı Toplantı Notları


  • Şubat 04, 2020
  • 823

İstanbul Tabip Odası Temsilciler Kurulu (TK) Ocak ayı toplantısı, 7 Ocak 2020 Salı günü, 18.30-20.30 saatleri arasında, Yönetim Kurulu, Seçilmiş Kurul/Komisyon üyeleri, Temsilciler Kurulu Divanı ve üyelerinin katılımıyla, İstanbul Tabip Odası Sevinç Özgüner Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Yönetim Kurulu Aralık ayı faaliyet raporunun sunulmasının ardından “Sağlıkta Şiddet ve 14 Mart 2020 Eylem Programı” gündemine geçildi.

1- Sağlıkta Şiddet ve 14 Mart 2020 Eylem Programı gündemi ile ilgili olarak; 

- Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan sağlıkta şiddet olayları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. 

- 14 Mart 2020 Eylem Programı’ndaki sağlıkta şiddet eylem programı konuşuldu.

- Dünya Tabip Odası’nın 17 Nisan 2012 tarihinde öldürülen meslektaşımız Dr. Ersin ASLAN’ın ölümü olan 17 Nisan tarihini sağlıkta şiddet günü olarak kabul ettiği bilgisi paylaşıldı.

- Odamızca yapılan sağlıkta şiddetle baş etme eğitimlerinin  önce temsilciler düzeyinde, sonra hastanelerde yapılmasına karar verildi.

- Performans sistemi ve ülke ekonomisinin kötüye gidişinin sağlıkta şiddet olaylarını artırdığı; tüm dünyada şiddete eğilimin arttığı, hekime beyaz eşya muamelesi yapıldığı değerlendirilmesinde bulunuldu.

- Sağlıkta şiddete karşı slogan önerileri konuşuldu.

2-  Deprem ile ilgili eğitim materyalinin oluşturulmasına ve temsilciler aracığıyla hastanelerde eğitimin yapılması yönünde karar alındı.


Bu HABERİ Paylaş!