Temsilciler Kurulu Aralık Ayı Toplantı Notları


  • Aralık 08, 2020
  • 2141

Temsilciler Kurulu Aralık ayı toplantısı 3 Aralık Perşembe 20:00-22:00 saatleri arasında zoom üzerinden yapıldı.

Toplantıda yönetim kurulu faaliyetlerinin sunumunun ardından üniversite hastanelerinde ek ödemelerde yaşanan sıkıntılar ve hekimlerde yoğun çalışma, son dakikada yapılan bilgilendirmeler, sık sık yapılan değişiklikler, karar alma mekanizmalarına dahil edilmeme nedeniyle yaşanan tükenmişliğe değinildi.

COVİD olan meslektaşlarımızın Oda’ya bildirimde bulunmaları, takip ve tedavi sürecinde desteklenmeleri, sağlık çalışanlarına yönelik COVİD’den korunma rehberlerinin hazırlanması, filyasyonda yaşanan sorunlara dair hem halka hem de sağlık çalışanlarına yönelik videolar hazırlanması konuşuldu.


Bu HABERİ Paylaş!