Özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin sorunları hızla çoğalıyor


  • Nisan 13, 2020
  • 1049

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, COVID-19 pandemisi ile mücadele sürecinde hekimlerin hem sağlıklarının hem de özlük haklarının tehdit altında olduğunu belirterek, özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerde çalışan hekimlerin sorunlarının hızla çoğaldığına dikkat çekti.

Pandemiye karşı verilen mücadelenin kamu-özel ayrımı yapılmadan topyekün ve kamusal bir perspektifle yürütüldüğü ölçüde başarılı olacağını belirten TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’nın özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin yaşadığı sorunlara ivedilikle çözüm getirmesi gerektiğini bildirdi.

Açıklama şöyle:  

 

Salgında Hekimlerin Hem Sağlıkları Hem de Özlük Hakları Tehdit Altında

Özel Sağlık Kuruluşlarında ve Muayenehanelerinde Çalışan Hekimlerin Sorunları Hızla Çoğalıyor
 

Neleri Tespit Etmiştik, Taleplerimiz Neydi?

Türk Tabipleri Birliği 5.4.2020 günü yaptığı bir açıklama ile özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin COVID-19 salgını nedeniyle yaşadıkları sorunları kamuoyunun gündemine taşımıştı.

O açıklamada özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin ücretlerinin gecikmeyle ödendiği, birçok hekimin ücretsiz izne gönderildiği, sabit ücret almayıp sadece hakediş esasına göre ücretini alan hekimlerin gelirlerinin çok azaldığı, çoğu muayenehanenin çalışmasına ara vermek zorunda kaldığı halde sabit giderlerini ödemek durumunda oldukları saptanmıştı.

Alanda yaşanan sorunların çözümüne dönük olarak da gecikmiş ücretlerin ivedilikle ödenmesi, ücretsiz izne çıkmaya zorlamaların engellenmesi, isteyen hekimlerin kamu hastanelerinde istihdamının önünün açılması,  hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirlerinin ve özlük haklarının güvence altına alınması; muayenehanelerin kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri, salgın dönemine ilişkin vergi ve sigorta primlerinde muafiyet ve/veya öteleme benzeri desteklerin sağlanması, ekonomik olarak zor duruma düşenlerin talepleri halinde zorunlu faturaları ve kredi kartı borçlarının faiz işletilmeden ertelenmesi talep edilmişti.

 

Süreç İlerledikçe Sorunlar Ağırlaşmaktadır…

Aradan sadece 5 gün geçmiş olmasına karşın COVID-19 pandemisinin yol açtığı ekonomik kriz meslektaşlarımız üzerinde etkisini daha yoğun hissettirir olmuştur. Alandan aldığımız bilgiler gün geçtikçe daha fazla meslektaşımızın ücretsiz izne çıkarıldığını, kısmi çalışmaya zorlandığını veya sabit ücretlerinin azaltıldığını göstermektedir. Birçok hastanede hekimlerin yarısından fazlasının ağır derecede hak kaybına uğradığı anlaşılmaktadır.

Yakın zamanda bir taşeron firmada çalışan aralarında hekimlerin de olduğu 8 çalışanın işine son verilmesi, her ne kadar gelen tepkiler üzerine bu karardan geri adım atılmak zorunda kalınmışsa da, sorunun yakıcılığını açı olarak ortaya koymaktadır.

Öte yandan, muayenehanelerinde çalışan hekimler her geçen gün hem kendilerinin hem de ekip arkadaşlarının gelecekleri adına umutlarını daha fazla yitirmektedir. Süreç uzadıkça bazı muayenehanelerin kapanmak zorunda kalması kaçınılmaz olacaktır.

Sorun Acildir, Çözüm Ertelenemez!

Hastalık ve ölüm riski en yüksek grup olan hekimlerin salgına karşı mücadele verirken ekonomik güçlük içine düşürülmeleri kesinlikle kabul edilemez!

Pandemiye karşı verilen mücadele kamu-özel ayrımı yapılmadan topyekün ve kamusal bir perspektifle yürütüldüğü ölçüde başarılı olacaktır. Sağlık Bakanlığı özel sağlık kuruluşlarında ve muayenehanelerinde çalışan hekimlerin yaşadığı bu sorunlara ivedilikle çözüm getirmelidir.

Bu anlamda;

5 Nisan 2020 tarihli açıklamamızda dile getirdiğimiz öneriler dikkate alınmalıdır.

Pandemi bahanesiyle hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretlerinin düşürülmesine göz yumulmamalıdır.

Ücretsiz izne çıkarma ve daha düşük ücretle kısmi zamanlı çalışma uygulamalarına engel olunmalıdır.

Özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlerin ve sağlık çalışanlarının gelirleri güvence altına alınmalı, ücretlerinin kamu hastanelerindeki meslektaşlarından daha az olmamasını garanti edecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Salgınla mücadele kapsamında açıklanan ekonomi paketlerinde muayenehanelerin ve özel laboratuarların yaşadığı sorunları hafifleten çözümlere yer verilmelidir.

Mesleğini serbest olarak icra eden hekimlerin salgın süresince vergi ve sigorta primlerine yönelik muafiyet ve/veya öteleme benzeri desteklerden, personelleri için kısa çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri sağlanmalı, elektrik, su, doğalgaz ve iletişim faturaları faiz işletilmeden ertelenmelidir.

Bazı özel sağlık kuruluşlarında hâlâ devam eden kişisel koruyucu ekipman eksikleri bir an önce giderilmelidir.

Yukarıdaki taleplerin dikkate alınması zorunludur. Hekimlerin kendi sağlıklarını ortaya koyarak salgına karşı verdikleri mücadelenin en değerli karşılığı iş güvencelerinin ve özlük haklarının korunmasıdır. Hekimler yetkililerin bu sorunlar karşısında göstereceği tutumu, takdir sözlerinin turnusol kağıdı olarak değerlendirecektir.

Türk Tabipleri Birliği’nin özel sağlık alanında çalışan hekimlerin ve sağlık çalışanlarının durumunun takipçisi olacağı bilinmelidir.

Meslektaşlarımızın kendilerine dayatılan hak kayıplarını kabul etmemeleri ve yaşadıkları sorunları illerindeki tabip odalarına iletmeleri mücadelenin etkinliği için önemlidir.

Türk Tabipleri Birliği
Merkez Konseyi


Bu HABERİ Paylaş!