Covid-19’un Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olduğunu Hatırlatan Yazımızı Tüm Başhekimliklere Gönderdik


  • Mayıs 14, 2020
  • 619

Covid-19’un Sağlık Çalışanları İçin Meslek Hastalığı Olduğunu Hatırlatan Yazımızı Tüm Başhekimliklere Gönderdik

Pandemi sürecinde özveriyle çalışırken enfekte olan sağlık çalışanlarının sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu bu tablodan hareketle, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının kurumlarında enfekte olmalarının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerektiğine yönelik bir yazıyı tüm başhekimliklere gönderdi.

İTO Hukuk Bürosu’nca hazırlanan yazıda; “…meslek hastalığının meydana gelmesi için, bu hastalığın çalışanın yaptığı veya çalıştığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir nedenden veya işin yürütüm şartlarından kaynaklanması gerekmektedir. Dolayısıyla meslek hastalığının yapılan işle veya işyeri koşulları ile ilgili olması gerekmektedir.

Bu çerçevede çalışılan yerin kamu veya özel sağlık kuruluşu olması arasında bir fark olmaksızın, hekimler, hemşireler, temizlik personeli gibi çalışanların hastane ortamında virüse yakalanmış olmaları halinde, bu durum meslek hastalığı olarak kabulü gerekecektir,” denildi. Yazıda ayrıca meslek hastalıklarının başhekimliklerce bildiriminin yapılmasının yasal bir zorunluluk olduğu hatırlatıldı.

Kamu hastane başhekimliklerine gönderilen yazı için tıklayınız.

Özel hastane başhekimliklerine gönderilen yazı için tıklayınız.

 


Bu HABERİ Paylaş!