Aile Hekimleri Salgına Karşı Kötü Çalışma Koşullarında Mücadele Ederken Hak Kayıpları Giderilmiyor


  • Haziran 01, 2020
  • 2383

İstanbul Tabip Odası (İTO) Aile Hekimleri Komisyonu (AHK) 18 Mayıs 2020 tarihinde elektronik ortamda toplanarak, hükümetin pandemiye karşı alınan tedbirleri gevşetmesiyle birlikte yaşanan süreci değerlendirmiş, aile hekimleriyle beraber bu yeni sürecin değerlendirilmesi amacıyla zoom toplantısı yapılmasını kararlaştırmıştı.

https://www.istabip.org.tr/5857-aile-hekimleri-yeni-pandemi-surecinden-endiseli.html

25 Mayıs 2020 tarihinde yapılan ve Komisyon Üyesi Dr. Fethi Bozçalı’nın kolaylaştırıcılığını üstlendiği toplantının açılış konuşmasını İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip yaptı. Dr. Saip konuşmasında; Bu dönemde İTO Yönetimi olarak geniş bir kesime ulaşmaya çalıştıklarını, bu kapsamda elektronik ortamda birçok toplantı yaptıklarını, farklı alanlarda yaşanan sorun ve talepleri birinci elden öğrenebilmek için anketler düzenlediklerini, Covid-19 Hekim İletişim Hattı kurulduğunu aktardı ve Aile Hekimleri Komisyonu’na yoğun çalışmaları için teşekkür etti.

Komisyon üyemiz Dr. Emrah Kırımlı’nın salgın süreci ile ilgili hazırladığı sunumun ardından, katılımcılar salgının başlamasıyla birlikte yaşadıklarını, bundan sonraki dönemle ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiler. Toplantı, yaşanılan sıkıntılı süreci bir nebze azaltmak ve bayramın ikinci günü olması nedeniyle, Dr. Özgür Akbaba’nın söylediği güzel türkülerle son buldu.

Toplantıda katılımcıların görüş ve önerileri şunlar oldu:

ASM’LERDE RANDEVU İLE HASTA BAKILMALI
• Salgın başladığından beri ASM’lerde tiraj uygulandı, halen devam ediliyor, fakat bir süre sonra bu hem yorucu olmaya başladı, hem de başta kronik hastalık izlemleri aksayanlar olmak üzere hastalar da mağdur olmaya başladı. Yeni dönem için sadece randevuyla hasta bakılmasının uygun olacağı belirtildi.

SALGINA KARŞI ALINAN TEDBİRLER GEVŞETİLİNCE ASM’LER ZORLANACAK
• Bazı ASM’lerde triyaj bilgisayarlı sistemle uygulandığı anlatıldı. Belli yaş gruplarının sokağa çıkamaması, raporlu ilaçların eczaneden doğrudan alınması gibi nedenlerle ASM’lerin iş yükü azaldı. Ayrıca telefonla ilaç yazma, danışmanlık hizmeti sunma gibi birçok sebepten dolayı kontrollü hasta bakma mümkün oldu. Ancak tedbirlerin gevşetilmesiyle birlikte hasta yoğunluğunda artış olacağı ve mevcut uygulamayı sürdürmenin mümkün olmayacağı anlatıldı.

PENCERESİ, HAVALANDIRMASI, BAHÇESİ, HEMŞİRESİ OLMAYAN ASM OLUR MU?
• ASM binası apartman katları içinde, otoparklarda yer alan, ya da penceresi ve havalandırması olmayan, asgari olanaklardan mahrum yerlerde çalışmanın salgın döneminde çok daha zor olduğu, Covid şüpheli hastalara uygunsuz koşullarda bakmanın zorluklarını yaşadıklarını anlattılar. Ayrıca kronik rahatsızlığı olan sağlık çalışanlarının korunması amacıyla çalıştırmadıklarını bu durumda eksik insan gücüyle çalışmak zorunda kaldıkları anlatıldı. Normalleşme ile birlikte hasta talebinin artacağı uygunsuz mekânlar da yetersiz insan gücüyle çalışmanın daha da zor olacağı dile getirildi.

AİLE HEKİMLERİNİN HASTA BAKMA KOŞULLARI DÜZELTİLMELİDİR
• Aile hekimleri toparlanıp, halk sağlığı ekipleri işin içine girip filiyasyon ekipleri çalışmaya başlayınca hastanelere vaka başvurularının azaldığı bilgisi paylaşıldı. Hastaneye başvuran hastaların bir kısmı aile hekimlerinden oldukça faydalandıkları ancak bazı aile hekimlerinin hastalardan biraz uzak durdukları bunun da yetersiz bilgilendirme, yeterli sorumluluk almada kaçınma olduğu anlatıldı. Hastalarla iletişim ve muayenenin aile hekimleri için çok önemli olduğu, muayenede önemli olanın hekimin kendisini yeterli düzeyde koruması olduğu dile getirildi. Sağlık çalışanlarının sağlık otoritelerince yeterli düzeyde bilgilendirilmedikleri, bu nedenle hastaların oldukça zorluk yaşadığı sorunlar anlatıldı. Salgın öncesi döneme göre gerçek ihtiyaca göre sağlık hizmeti verilmeye başlandığı, bunun da verilen hizmetin niteliğini artırdığı belirtildi.

ASM BİNALARI VE DONANIMI KAMU ELİYLE UYGUN STANDARLARDA KAVUŞTURULMALI, SINIF AYRIMI KALDIRILMALI
• İstanbul’da bazı ASM’lerin bahçesi, güvenli bir girişi, penceresi, havalandırmasının bile olmadığı, sınıflandırılmış ASM sisteminin eşitsiz bir hizmete yol açtığı, halen İstanbul’da 300 aile hekiminin hemşiresi olmadan hizmet vermek zorunda kaldığı anlatıldı.
• Birçok aile sağlığı merkezlerinde yetersiz ve zorlu koşullarda hizmet verildiği, zaten bu şartlarda hasta bakmanın uygun olmadığı vurgulandı. ASM’lerin yerleştikleri alanlar, binaların belli standartlara göre sağlık bakanlığı tarafından oluşturulması, yeterli donanımlarının sağlanması, yeterli insan gücü ile çalışması taleplerinin otoritelere etkin bir şekilde anlatılması görüşleri dile getirildi.

AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN ÇALIŞTAY ÇAĞRISI

ASM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA KOŞULLARI İÇİN ÇALIŞTAY YAPILSIN
• ASM’lerin çalışma koşullarının nasıl olduğu, ihtiyaçların neler olduğunu ortaya çıkarıp taleplerin belirlenmesi için sağlık örgütlerinin bir araya gelerek bir çalıştay yapması önerildi.
• Esnek mesai uygulamasının ASM’lerde fiili olarak uygulandığı bilgisi paylaşıldı.

KRONİK HASTALIĞI OLAN AİLE HEKİMLERİNİN ÇALIŞTIRILMASI KABUL EDİLEMEZ
• Kronik hastalığı olan, gebe ya da kemoterapi alan risk grubundaki aile hekimlerinin ve sağlık çalışanlarının salgın sürecinde ASM’lerde çalıştırıldığı, bu durumda mağdur oldukları, yasal haklarının korunması için meslek odalarından hukuki destek sunmaları çağrısı yapıldı.

YENİ DÖNEMDE TELETIP UYGULAMALARI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILMALI
• Teletıp olarak adlandırılan telefonla hasta görüşmesi ile verilen sağlık hizmetinin İngiltere’de uzun yıllar önce uygulanmaya başlanıldığı, pandemi sürecinde bu yöntemi uygulamaya fırsat buldukları, bundan sonraki süreçte bu yöntemlerin biraz geliştirilmesinin, eğitimler verilmesinin faydalı olacağı, hukuki yönünün tartışılması, bu konuda rehber hazırlanması görüşleri paylaşıldı.

ASM’LERDE SALGIN DÜZENİ GEVŞETİLMEMELİ
• Salgın tedbirlerinin gevşetildiği bir dönemde, sağlık hizmetlerinin salgına karşı uygulanan önlemlerin kaldırılmaması gerektiği görüşü dile getirildi.

İL DIŞINA ÇIKAN 65 YAŞ İZLEMELERİNİN KİME NE FAYDASI VAR?
• Covid temaslı, şüpheli, kesin vakaların, yurtdışından gelenlerin evlerinde aile hekimleri tarafından telefonla izlenme sürecinin yararlı olduğu ancak il dışına çıkan 65 yaş üzeri kişilerin telefonla araması gibi salgın kontrolünde değeri olmayan, bilakis çalışanların motivasyonunu kıran uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiği, zaten bu tür yararı olmayan isteklerin yerine getirilemeyeceği bilgisi paylaşıldı.

HASTALANAN AİLE HEKİMLERİNİN MAAŞLARI KESİLDİ
• Covid hastası olan, temas nedeniyle izolasyon uygulanan ASM sağlık çalışanlarının maaşlarında kesintiler yapıldığı, Sağlık Bakanlığı’nın bu durumda olan sağlık çalışanlarının maaşlarında kesinti olmaması için yayınladığı genelgenin yetersiz olduğu ve kesintilere engel olacak hükümler içermediği bilgisi paylaşıldı.

AİLE HEKİMLERİNE EK ÖDEME YOK
• Salgın sürecinde aile hekimlerine herhangi ek ödeme yapılmadığı gibi bu konuda bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi sahibi de olunmadığı, ayrıca hastanelerde çalışan sağlık çalışanlarına yapılan ek ödemelerin yetersiz olduğu gibi sağlık çalışanları arasında adaletsizliğe de yol açtığı bilgisi paylaşıldı.


Bu HABERİ Paylaş!