Pandemi Döneminde Özel Sağlık Sektörü Anketi Sonuçlandı


  • Haziran 08, 2020
  • 2532

Değerli meslektaşımız,

İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca gelirleri, özlük hakları ve çalışma koşullarında değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla internet üzerinden yapılan ankete toplam 1752 hekim katılmıştır. Anketle ilgili hazırladığımız değerlendirmeye ve anketin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İstanbul Tabip Odası

Covid-19 Pandemisinde Özel Sağlık Sektörü Anketi
Değerlendirme


İstanbul’da özel sağlık sektöründe çalışan hekimlerin pandemi dönemi boyunca gelirleri, özlük hakları ve çalışma koşullarında değişiklik olup olmadığının araştırılması amacıyla internet üzerinden yapılan ankete toplam 1752 hekim katılmıştır. Ankete katılan hekimlerin %72’si (1263) hastane ve vakıf tıp fakültesi hastanelerinde, %17’si (293) tıp merkezi ve poliklinikte, %11’i (196) ise muayehane veya laboratuvarda çalışmaktadır. Pandemi hastanesi olan kurumlarda çalışanlar %57’sini (1000) oluşturmaktadır.

ÜCRETLENDİRME- GELİR DURUMU

-Çalıştıkları kurumlarda ciro/gelir azalması oldu mu sorusuna ezici bir çoğunluk (%97) evet yanıtı vermiştir.
-Meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu çalıştıkları kurumlar ile şirket/serbest meslek mensubu ilişkisi kurmaktadır. Yaptığı iş karşılığı fatura ya da serbest meslek makbuzu kesmektedir. İş kanuna bağlı çalışan statüsünde hekim sayısı çok azalmıştır.
-Ücretlendirme biçimi: Hekimlerin sadece dörtte biri düzenli sabit maaş alabilmektedir. Sadece yaptığı iş/işlem üzerinden “hak ediş” denilen ücret alanların oranı %37’dir. Hekimlerin bir kısmı da “fiks” ücret denilen sabit bir gelir üzerine ek olarak “hak ediş” ücreti almaktadır.
-Pandemi ile birlikte gelirlerinizde azalma var mı sorusuna %84 oranında evet yanıtı verilmiştir. Azalmanın nedeni olarak hasta/işlem sayısının azalmasını, buna ek olarak ta küçük bir kısmında kurumun bu rakam üzerinden kesinti yapmasını göstermektedirler. Bu grubu daha çok fatura ya da serbest meslek makbuzu keserek iş yapan meslektaşlarımızın oluşturduğu düşünülmektedir.
-Sabit ücretten kesinti yapılanların oranı ise yaklaşık %25’ dir.
-Gelirinde azalma miktarının %50’ den fazla olduğunu belirtenler ankete yanıt verenlerin yaklaşık yarısıdır.
-Ücretlerin ödenmesinde gecikme olduğunu belirtenler %40’tır.

ÖZLÜK HAKLAR: İŞTEN ÇIKARMA

-Hastane tarafından yıllık ücretli izin kullanılması istendi mi sorusuna ezici bir çoğunluk (%90) hayır yanıtını vermiştir.
-Ücretsiz izin kullanılması istendi mi sorusuna ise %72 ‘si hayır demiştir.
-Kendisi dışındaki hekim ve hekim dışı sağlık çalışanlarına bu teklif edildi mi / gerçekleşti mi sorusuna ise yaklaşık yarısı (%50 ) evet derken dörtte biri bilgim yok demiştir.
Ciroda (işlem/hasta sayısı) azalmaya karşın işten çıkarma ya da ücretsiz izin verme benzer bir oranda gerçekleşmemiş görünmektedir. Bu durumda zaten yapılan işe bağlı olarak (hak ediş/performans) ücretin belirlendiği bir mekanizma olan şirket üzerinden hizmet alımı ile çalıştırmanın belirleyici olduğu düşünülmektedir.


KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN SAĞLANMASI,

-COVİD hastası bakan hekimlere kişisel koruyucu ekipman %70 oranında kurum sağlamış olup, kendisi temin edenlerin oranı %18’ dir. COVİD hastası bakmayanlarda da benzer bir oran vardır.
-Hekim dışı sağlık çalışanlarına kişisel koruyucu ekipmanın büyük oranda (%80) hastane tarafından sağlandığı belirtilmektedir.
-Çalışanlar hastanenin sterilizasyonunun %80 oranında güvenilir olduğunu düşünmektedirler.

Anket sonuçları için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!