Asistan hekimlere hakettikleri nöbet ücretleri ödensin


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2020
  • 2290

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Asistan hekimler büyük bir özveri ile COVİD-19 pandemisi ile mücadele ederken bir yandan da yaşanılan adaletsizliklerle mücadele etmek zorunda kalmaktadır. Tavandan ek ödemede yaşanılan adaletsizlik çözüm bulmamışken şimdi de nöbet ücreti ödenmesinde adaletsizlik yaşanmaktadır.

22 Mart 2020’de yayınlanan genelge ile kamuda esnek çalışmaya geçildi ve çalışma programımız bu genelgeye göre düzenlendi. Esnek mesai çalışan sağlık çalışanının çalışılması gereken mesai saati ve nöbet saati hesaplamasında soru işaretleri oluşması üzerine Sağlık Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü idari izinli sayılanlara nöbet ücreti ödenmesi ile ilgili bir yazı yayınladı. Bu yazıda çalışanlar iki gruba ayrılmıştır.

Birinci grupta; idari izinli olduğu bir mesai gününde 16:00-08:00 nöbetine gelen personel için idari izinli olunan gün fiilen çalışmış sayılır ve haftalık mesai süresine dahil olan süredir. Mesai saati dışındaki çalışma nöbet olarak değerlendirilip haftalık çalışma süresine ilaveten çalışma olarak değerlendirilmiştir. Kullanılan izin idari izin olarak değerlendirildiği için de mesai saatini dolduran personele nöbet ücreti ödenmesine devam edilmesi gerektiği belirtilmiştir. İkinci grupta; Nisan 2020 de 24 saat nöbet usulüne göre çalışan personel değerlendirilmiştir. Bu şekilde çalışmada 7 gün 24 saat çalışan personelin aylık mesai saatini doldurduğu izin kullanılan günlerinde idari izinden sayılmadığı, dolayısı ile 7 nöbet üzerine nöbet ücreti ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

Yayınlanan bu yazı ile 16:00-08:00 16 saat çalışan personel hak ettiği nöbet ücretini alabilirken 24 saat nöbet usulü çalıştığı için ikinci gruba alınan personel birinci grupla aynı saat hatta fazla saat çalıştığı halde idari izinli sayılmayarak hak ettiği nöbet ücretini alamamış, bir nevi fazla çalıştığı için cezalandırılmıştır. Esnek çalışma genelgesi öncesinde hafta içi günlük mesaisine devam etmekte ve ihtiyaç duyulduğunda mesai saatleri dışında çalışan meslektaşlarımız esnek çalışma genelgesi sonrası genellikle 24 saat nöbet usulü çalışmaya geçmişlerdir. İkinci grupta çalışan personel olarak değerlendirilerek hak ettiği nöbet ücretini alamamışlardır.

Biz asistan hekimler nöbetleri fazla mesai geliri olarak değil eğitimimizin bir parçası olarak görmekteyiz. Pandemi öncesi dönemde en fazla 130 saat fazla mesaiye ücret ödenmesine rağmen bizler 130 saat üzeri fazla mesai çalışmaktaydık. Nöbet ertesi izin kullanmadan aralıksız ortalama 36 saat çalışmaktaydık. Asistan hekimlik boyunca ilk defa pandemi döneminde esnek çalışma uygulaması ile aylık çalışma süremiz ortalama 160 saat olmuş ve pandemi öncesi maddi karşılık beklemeden çalışmamız hiçe sayılarak nöbet ücretinden mahrum bırakıldık ve bu durum bizleri derinden üzmüştür. Sonuç olarak neden fazla mesai yaptığımızı ve 36 saat aralıksız çalıştığımızı sorgulamaya başladık.

Yöneticiler, yasalarda oluşan boşlukları ve kendilerine tanınan insiyatifleri kullanarak hak ettiğimizden daha az ek ödeme ve nöbet ücreti vermekte. Başhekimlerimize, Sağlık Bakanlığı’na 2013 yılında bir meslektaşımızın 24 saat üzeri çalışma ile ilgili Kamu Baş Denetlemeciliği’ne yapmış olduğu başvuruyu hatırlatmak isteriz. Bu başvuru sonucu kurumun almış olduğu karar kısaca; nöbet ertesi dinlenme hakkının başhekim insiyatifine bırakılması mevzuatında değişikliğe gidilmesi, hekimlere aylık 130 saatten fazla nöbet yazılmaması, sorunun asıl kaynağı olan hekim eksikliğinin giderilmesi için gerekli adımların atılması şeklindedir.

İstanbul Tabip Odası Asistan ve Genç Uzman Hekim Komisyonu olarak asistan hekimlere hak ettikleri nöbet ücretlerinin ödenmesini talep ediyoruz, Belirtmiş olduğumuz Kamu Baş Denetlemeciliği kararlarını eğitim sorumlularımız ve başhekimlerimize hatırlatıyoruz ve bu tavsiyelere uyulup uyulmadığı komisyonumuzca takip edilip gereğinde tekrar ilgili makamlara başvurulacağını belirtmek isteriz.


Bu İÇERİĞİ Paylaş!