Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) hakkında Türk Tabipleri Birliği Bilgi Notu


  • Temmuz 29, 2020
  • 7303

Değerli Meslektaşımız,

Sağlık Bakanlığı’nın bir yazısı üzerine il sağlık müdürlükleri tarafından meslektaşlarımıza ve sağlık kuruluşlarına yazılar gönderilerek 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemine entegre olmaları istenmiştir. Bu verilerin hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak, kayıt dışı ekonomik etkinliklerin sınırlandırılması gösterilmektedir.

Hastaların sağlık bilgileri, en katı kurallarla gizliği korunması gereken verilerdir. Bu nedenle, Anayasamızın 20. maddesiyle güvenceye alınmış, Kişisel Verilerin Korunması Yasası'yla da kişinin açık rızası olmaksızın paylaşılması ancak sağlığın korunması gibi belirli amaçlar ve kişilerle sınırlandırılmıştır.

Bu talep Kişisel Verilerin Korunması Yasası’na aykırıdır. Çünkü, sağlık verileri, kayıt dışı ekonomiyle mücadele amacıyla, hastanın açık rızası olmadan paylaşılamaz. Bu amaçla yapılacak paylaşımlar da Bakanlık tarafından veri toplanması ve işlenmesi de hukuka aykırı ve Türk Ceza Yasası uyarınca suçtur.

Konuyla ilgili olarak Türk Tabipleri Birliği’nden gelen bilgilendirme yazısı aşağıda sunulmuştur. Sağlık Bakanlığı’na gönderilen yazıyla da bu konudaki yazılarının ivedilikle yeniden değerlendirilmesi istenmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ
İSTANBUL TABİP ODASI

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı'na TTB tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.

Tabip Odalarına gönderilen yazı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!