Pandemi bahane: İşçi sağlığı ve iş güvenliği bir kez daha ertelenmemelidir


  • Hekim Sözü Temmuz-Ağustos 2020
  • 733

PDF formatında okumak için tıklayınız.

30 Haziran 2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile tüm işyerleri için işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiş, maddenin yürürlük tarihi tehlike sınıflarına göre iki yıl içinde tamamlanacak şekilde düzenlenmişti.

Kanuna göre kamu işyerleri ve elliden az çalışanı olan az tehlikeli sınıfa dahil işyerlerinin 30 Haziran 2014 tarihinden itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdam etmeleri gerekiyordu. Bu yükümlülük şimdiye kadar üç kez; önce 2013 yılında çıkarılan 6495 sayılı Kanunla bu tarih 1 Temmuz 2016’ya, ardından 2016’da çıkarılan 6475 sayılı Kanunla 1 Temmuz 2017’ye, son olarak da 2017 yılında çıkarılan 7033 sayılı Kanunla 1 Temmuz 2020’ye ertelenmişti.

Bazı AKP milletvekilleri tarafından geçen hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verilen “İşsizlik Sigortası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi”nin 8. maddesi ile dördüncü kez, 31.12.2023 ‘e kadar, üç buçuk yıl daha ertelenmesi öngörülüyor.

Erteleme gerekçesi olarak da Koronavirüs pandemisi gösteriliyor.

Eğer bu erteleme gerçekleşirse 2012’de kabul edilen 6331 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesi tam 12 yıl ertelenmiş olacak.
Bu ülkede daha geçen yıl en az 1.736, bu yılın ilk altı ayında en az 934 işçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti, binlerce çalışan meslek hastalığına tutuldu fakat bırakın teşhis edilmeyi, mesleki sağlık muayenesinden bile geçmedi.

Böyle bir ülkede ne milyonlarca işçinin çalıştırıldığı az tehlikeli işyerlerinde ne de her birinde yüzlerce, binlerce emekçinin çalıştığı kamu işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılmamasının hiçbir gerekçesi olamaz.

Bu ülkede pandeminin en ağır koşullarında bile fabrikalarda, inşaatlarda, tezgah başlarında çalışmaya zorlanan binlerce emekçiyi Koronavirüs nedeniyle kaybettik. Koronavirüs pandemisi işçi sağlığı ve iş güvenliği uygulamalarının ertelenmesinin bahanesi değil, bir an önce hayata geçirilmesinin gerekçesi olmalıdır.

Kaldı ki, Koronavirüs pandemisini kontrol altına aldığını ilan edip 11 Mayıs 2020’den itibaren “normalleşme” sürecini başlatan siyasi iktidarın 6331 sayılı Kanunun bütün işyerlerinde uygulanmasını 31 Aralık 2023’e kadar ertelemesinin hiçbir mantıklı açıklaması yoktur.

Dahası, çok tehlikeli sınıfta sayılan küçük bir özel hastanede zorunluluk varken, kamuya ait yüzlerce kişinin çalıştığı hastanelerde 2024’e kadar işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı olmadan risk analizleri, eğitim programları, acil eylem planları nasıl yapılacaktır?

AKPnin de işçi sağlığı ve iş güvenliğini insani temelde çalışma hakkının olmazsa olmaz bir parçası değil de bir işveren gibi salt bir maliyet unsuru olarak gördüğü anlaşılıyor.

İş cinayetleri ve meslek hastalıkları ülkemizin en can yakıcı sorunlarından olmaya devam ederken elliden az çalışanı olan işyeri ile kamu işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı bir kez daha ertelenmemelidir.

Vebali erteleyenlere olur!


Bu İÇERİĞİ Paylaş!