Hastalarımızın Kişisel Sağlık Verilerinin, Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Üzerinden Sağlık Bakanlığı’na Gönderilmesinin İstenmesi Hem Hukuka Hem de Etik Değerlerimize Aykırıdır. İtiraz İçin İlçe Sağlık Müdürlüklerine Verilecek Dilekçe Örneği


  • Ağustos 20, 2020
  • 7082

Değerli Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla özel sağlık kurumlarının 1 Eylül 2020 tarihine kadar Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) sistemine entegre olması ve hastalarının kişisel sağlık verileri istenmektedir.
Hastalarımızın sağlık verilerinin paylaşılması hem etik değerlerimize hem de hukuka aykırıdır. Konu Anayasamızın 20. maddesiyle güvenceye alınmış, Kişisel Verilerin Korunması Yasası'yla da kişinin açık rızası olmaksızın paylaşılması ancak sağlığın korunması gibi belirli amaçlar ve kişilerle sınırlandırılmıştır. Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılması, Yasa’da sayılan amaçlar arasında yer almamaktadır. Bu amaçla yapılacak paylaşımlar da Bakanlık tarafından veri toplanması ve işlenmesi de hukuka aykırı ve Türk Ceza Yasası uyarınca suçtur.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayaktan Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na yazı göndererek, Sağlık Bakanlığı’nın kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi gerekçe göstererek, muayenehane, poliklinik ve merkezlerin, hastaların kişisel sağlık verilerini MBYS üzerinden Sağlık Bakanlığı’na gönderilmesini istemesinin hukuka aykırı olduğunu bildirmiştir.

Ayrıca, hastaların kişisel sağlık verilerinin paylaşılması için entegrasyon yapılması isteğinin dayandırıldığı Yönetmelik hükmü Danıştay 15. Dairenin 15.1.2019 tarih ve 2018/530 E. sayılı kararıyla durdurulmuştur. Yürütmesi durdurulmuş bir kuralın uygulanması söz konusu olamaz.

Muayene Bilgi Yönetim Sistemi entegrasyonuna ilişkin talebin hukuki dayanağı gösterilemediği ve hastaların kişisel sağlık verilerinin hukuka aykırı olarak işlenmesi suç oluşturacağı için TTB tarafından hazırlanmış olan ekteki itiraz dilekçesini ilgili İlçe Sağlık Müdürlüğüne, evrak kayıt numarası barkod vb. bir teslim kaydı almak suretiyle verebilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

İSTANBUL TABİP ODASI

İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne verilecek dilekçe örneği için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı'nın ilgili yazısı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı'na TTB tarafından gönderilen yazı için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Ayaktan Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na gönderilen yazı için tıklayınız

Danıştay Kararı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!