Bütün Sağlık Hizmetlerinde KDV %8’dir


  • Ekim 09, 2020
  • 10008

2007 yılında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla sağlık hizmetlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak belirlenmiştir. Bazı vergi denetimlerinde bu oranın %18 olması gerektiği iddia edilerek işlem yapıldığına ilişkin meslektaşlarımızdan haklı yakınmalar gelmiştir.

Sağlık hizmetlerinin maliyetinin düşürülmesi ve bu suretle erişimin kolaylaştırılabilmesi için alınan ücret üzerindeki vergi yükünün kaldırılması gerekirken; bazı sağlık hizmetlerinde mevzuatta belirlenenden bile daha fazla bir oranın uygulanması gerektiğine ilişkin yaklaşım haklı bulunmamıştır. Sağlık hizmetlerinin bir kısmının vergi denetmeni tarafından kozmetik hizmet kabul edilmesi doğru değildir. Hekim tarafından yapılması gereken bütün hizmetler sağlık hizmetidir.

Türk Tabipleri Birliği’nin bu yöndeki görüş ve değerlendirmeleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilmiştir.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi

-Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazı


Bu HABERİ Paylaş!