Yönetemiyorsunuz!


  • Hekim Sözü Eylül-Ekim 2020
  • 900

PDF formatında okumak için tıklayınız.

İstanbul’daki ilk eylem 15 Eylül 2020, Salı günü 12.30’da İstanbul Tıp Fakültesi (İTF) önünde yapıldı. Koruyucu tulumlarını giyip maske ve siperliklerini takan ve “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” yazılı dövizler taşıyarak Haseki EAH önüne dek yürümek isteyen temsili hekim grubu polisin engellemesiyle karşılaştı. Yürüyüşe izin verilmemesi üzerine basın açıklaması İstanbul Tıp Fakültesi ana kapısı önünde yapıldı.

Burada ilk konuşmayı Dr. Süheyla Ağkoç yaptı ve şunları söyledi: “2020 yılının başından beri dünyada ve ülkemizde birçok can kaybına neden olan Covid-19’a ve ‘Yönetemiyorsunuz, Ölüyor, Tükeniyoruz’ eylem haftası kapsamında sorunlarımıza, salgının yönetilememe haline dikkat çekmek için toplandık. için toplandık. Giydiğimiz koruyucu tulumları görüyorsunuz;

meslektaşlarımız, sağlık çalışanları saatlerce bu giysilerin içinde çalışıyorlar. Bu ülkenin iyi ve onurlu hekimleri, sağlık çalışanları sağlık hizmeti vermeye devam edecekler. Ama sorumluluğu vatandaşın vicdanına teslim eden ve bunu bir sağlık sorunu değil asayiş sorunu olarak gören, İçişleri Bakanlığı’nın yönettiği bir süreç haline getiren zihniyete karşıyız.”

Ardından İTO Başkanı Prof. Dr. Pınar Saip bir konuşma yaptı ve şunları söyledi: “İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak, bugün bütün ülkede, Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla, giderek artan vaka ve ölüm oranlarına, sağlık çalışanlarında hastalığın giderek yayılmasına, çok sayıda hekim ve sağlık çalışanının hayatını kaybetmiş olmasına dikkat çekmek üzere basın açıklaması yapmak için toplandık. Sağlık çalışanları ciddi bir moral-motivasyona ihtiyaç duymaktadır. Sağlık çalışanları arasında Covid-19 giderek yayılmakta, yaşanan sorunlar sonrasında emekli olanların, istifa edenlerin sayısı günden güne artmaktadır. Bu tükenmişliğin önüne geçmek için yetkililer gerekli adımları atmalıdır. İl Hıfzıssıhha Kurullarına, İl Pandemi Kurullarına tabip odaları, uzmanlık dernekleri, ilgili meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşları dahil edilmelidir. Bu sürecin üstesinden ancak hep birlikte mücadeleyle gelebiliriz. Covid-19’un mutlaka bir meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ve bu yönde gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca kişisel, koruyucu ekipmanlar eksiksiz sağlanmalı, çalışma saatlerimiz azaltılmalı, baktığımız hasta sayısı makul bir düzeye indirilmelidir.”

Basın açıklamasını ise İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç okudu. Basın metninde şunlar dile getirildi:
“Sadece hekimler ve sağlık çalışanları değil, babalarımız, annelerimiz, kardeşlerimiz ölüyor. Daha çok olduğunu bildiğimiz ama resmi olarak açıklanan rakamlarla dahi her gün 50 yurttaşımız, önlenebilir bir hastalık olan COVID-19’dan hayatını kaybediyor.
COVID-19 salgın sürecinin bilimsel yöntem, şeffaf veri ve ilgili tüm kesimlerin katılımı ile etkin ve koordineli bir anlayışla yönetilmesini istiyoruz. COVID-19 salgın sürecinin bugüne kadar olan yönetiliş biçimini yetersiz ve kaygı verici buluyoruz.
Ülkeyi yöneten yetkili kişi ve kurumlardan salgın tedbirleri, salgın bütçesi, salgın koordinasyonu, salgın planlaması konusunda acil, kapsayıcı ve inandırıcı program açıklamalarını bekliyoruz.

Ülkenin en önemli ve gerçek gündeminin COVID-19 salgını olduğunun kabul edilmesini ve ülkeyi yönetenler başta olmak üzere tüm kişi ve kurumların bu gerçekliğe uygun tutum almasını istiyoruz.

TBMM’nin açılmasını beklemeden bütün partilerin COVID-19 salgını konusunda işbirliği ve koordinasyon sağlamak üzere bir araya gelmeleri için çağrı yapıyoruz. TTB olarak uzmanlık dernekleri ile birlikte COVID izleme heyetimizin birikimini ve önerilerimizi paylaşabileceğimiz bir zeminin oluşmasını, ülkeyi yöneten hükümetin bu konuda çağrıcı olmasını istiyoruz.
Sağlık Bakanlığı’nın başta TTB olmak üzere bütün sağlık meslek odaları, sağlık sendika ve dernekleri ile birlikte “COVID-19 işbirliği ve ortak çalışma meclisi” oluşturmasını talep ediyoruz.

Hiçbir salgın vatandaşların bireysel çabalarıyla önlenemez. Bireysel tedbirler merkezi ve kapsamlı bir irade ve güven verici kararlarla birlikte uygulandığında anlamlı olur. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı il Hıfzıssıhha Kurullarını işlevli kılmalı, başta belediyeler ve kent konseyleri olmak üzere işçi-memur sendikaları, hemşeri- köy derneklerinden, kültür sanat dernek ve vakıflarına kadar bütün demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarını sürece katmalıdır.

Hekimler ve bütün sağlık çalışanlarının ölüm kalım savaşına dönüşen COVID-19 mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını, korunacaklarını, bu insanüstü çabaların farkında olunduğunu gösterecek; maddi ve manevi olarak destekleyecek, hastalanan ve vefat eden arkadaşlarımızın “meslek hastalığı” tanımını kabul edecek bir Sağlık Bakanlığı ve hükümet tutumu istiyoruz.”
Etkinlik haftası kapsamında 17 Eylül 2020 günü kaybettiklerimizi saygıyla anmak üzere tüm ülkede olduğu gibi İstanbul’da da bir çok sağlık kurumunda saygı duruşu ve ardından basın açıklaması yapıldı. İstanbul’daki merkezi etkinlik 12.30’da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi gerçekleştirildi konferans salonu önünde yapıldı.

Etkinlikte Covid-19 sebebiyle yitirilen hekimlerin ve sağlık çalışanlarının resimlerinin yer aldığı, “Yönetemiyorsunuz! Ölüyor, Tükeniyoruz!” yazılı dövizler taşındı.

İTO Temsilciler Kurulu Divan Başkanı Dr. Süheyla Ağkoç’un açılış konuşmasının ardından İTO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç tüm katılımcıları Covid-19 salgını sebebiyle yaşamını yitiren hekimler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar için 1 dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Saygı duruşu ardından basın açıklaması kamuoyuyla paylaştı.

Anma etkinliğinde İstanbul Dişhekimleri Odası Genel Sekreteri Dt. Zozan Gölbaş ve SES Şişli Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Burak Gürhan da birer konuşma yaparak destek ve dayanışmalarını ifade ettiler, sağlık çalışanlarının pandemi sürecinde yaşadığı sorunları ve talepleri dile getirdiler.

 


Bu İÇERİĞİ Paylaş!