Multidisipliner Covid-19


  • Hekim Sözü Eylül-Ekim 2020
  • 906

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Editörlüğünü Bursa Tabip Odası Sürekli Tıp Eğitimi Komisyonu Başkanı Dr. Cem Heper’in yaptığı ve yazar kadrosunu Epidemiyoloji, Viroloji, İmmünoloji, Patoloji, Farmakoloji, Mikrobiyoloji, Erişkin Enfeksiyon Hastalıkları, Çocuk Enfeksiyon hastalıkları, Yoğun Bakım, Radyoloji, Göğüs Hastalıkları, Nöroloji, Nefroloji, Oftalmoloji, Endokrinoloji, Dermatoloji, Romatoloji, Hematoloji, Gastroenteroloji, Anesteziyoloji, Genel Cerrahi, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Doğum ve Hastalıkları, Aile Hekimliği, İşçi sağlığı ve İş Güvenliği, Halk Sağlığı, Veterinerlik, Kan Bankacılığı ve Transfüzyon, Psikiyatri, Çocuk Psikiyatrisi, Nükleer Tıp, Genel Cerrahi ve Hastane Yönetimi alanlarından uzmanların, akademisyenlerin oluşturduğu kitap toplam kırk bölümden oluşuyor.

Kitapta yer alan bölüm başlıklarını sizlerle paylaşıyor, emeği geçen meslektaşlarımıza ve Bursa Tabip Odamıza bu kapsamlı çalışma için teşekkür ediyoruz.

• COVID-19’un Epidemiyolojik Özellikleri
• SARS-CoV-2 Özellikleri ve Laboratuvar Tanısı
• COVID-19 Pandemisinde Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Açısından Bilinmesi Gerekenler
• COVID-19 Genel Bakış
• Çocuklarda Coronavirus Hastalığı 2019 (COVID-19): Çocuklarda Farklılıklar ve Yaklaşım
• Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden COVID-19 SSS ve Nörolojik Tutulum
• Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden COVID -19 Hastalığında Böbrek
• Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden COVID-19 Hastalığı ve Karaciğer
• Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Gözünden COVID-19 ve Kalp
• COVID-19 ve Akciğerler
• COVID-19 Kritik Hasta:Yoğun Bakımda Tedavi ve Yönetim
• COVID-19 Tedavi Stratejileri
• İmmün (Konvelesan) Plazma Tedavisi
• COVID-19 Aşı Platformları ve Güncel Aşı Geliştirme Çalışmaları
• COVID-19 Pnömonisinde Akciğer Görüntüleme
• Ultrasonografide COVID-19
• Girişimsel Radyoloji Ünitelerinde Yeni Tip Koronavirüs (COVID-19) Hastalarının Yönetimi
• COVID-19 Pandemisinde Nöroradyoloji
• COVID-19 Enfeksiyonunda Patogenez ve Histopatolojik Bulgular
• COVID-19’da Bağışıklık Yanıtları ve Yangısal Olaylar
• COVID-19 ve Oftalmoloji
• COVID-19 Pandemisinde Nörolojik Hastalıklar
• COVID-19 Dermatolojik Bulguları
• COVID-19 ve Endokrin Sistem Hastalıkları
• Romatoloji ve COVID-19
• Gastrointestinal Traktus ve COVID-19
• COVID-19 ve Böbrek Hastalıkları
• COVID-19 Gebelik &Laktasyon
• COVID-19 ve Hematoloji
• COVID-19 Pandemisi ve Kalp-Damar Sistemi
• Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve COVID-19
• COVID- 19 Pandemisinde Cerrahi
• COVID-19 Hastalarında Anestezi
• COVID-19 Salgın Sürecinde Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
• Psikiyatri Açısından COVID-19
• COVID-19 Salgınının Nükleer Tıp Bölümlerine Etkisi
• COVID-19 Pandemisinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
• COVID-19 ve Dijital Sağlık
• COVID-19 Pandemisinde Hastane Yönetimi
• COVID-19 ve Aile Hekimliği

Kitabı indirmek için: https://www.bto.org.tr/surekli-tip-egitimi-pandemi-kitabi-multidisipliner-covid-19/


Bu İÇERİĞİ Paylaş!