Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının COVID-19 Aşılaması ile İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne Yazı Gönderildi


  • Aralık 10, 2020
  • 3796

Aşılama konusuyla ilgili üyelerimizden gelen talepler, İstanbul’daki salgının yükü, hekim sayısı ve hekimlerin heterojen dağılımı göz önüne alınarak kamu hastanelerinde ve aile hekimliklerinde görevli hekim/sağlık çalışanlarının aşılanması ile birlikte;

- Özel hastane ve diğer özel sağlık kuruluşlarında (tıp merkezi, poliklinik, laboratuvar, diyaliz merkezi vb.) görev yapan hekim ve sağlık çalışanlarına,

- İşyeri hekimliği yapan hekimlere ve yanlarında çalışan sağlık çalışanlarına,

- Muayenehanelerinde serbest hekimlik yapan meslektaşlarımıza ve çalışanlarına da

aşılama programında öncelik verilmesi talebimizi içeren yazı İstanbul Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilmiştir.


Hekimlerin ve Sağlık Çalışanlarının Covid-19 Aşılaması ile İlgili İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazılan yazı için tıklayınız


Bu HABERİ Paylaş!