Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları Konulu Web Seminer yapıldı


  • Şubat 16, 2021
  • 3383

TTB Özel Hekimlik Kolu ve İstanbul Tabip Odası’nın düzenlediği Özel Hekimlikte Vergi Uygulamaları (Denetimler, Cezalar, Yaşanan Sıkıntılar) konulu web seminer 15 Şubat 2021 Pazartesi akşamı yapıldı. Moderatörlüğünü İstanbul Tabip Odası adına Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Güray Kılıç’ın yaptığı toplantıda açılışın ardından TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı Koordinatörü Dr. Raif Kaya; asgari ücret tarifesinden referans bir tarife olan HUV sistemine geçiş süreci, yapılan çalışmalar, özel hekimlikle ilgili TTB’ye ulaşan vergi denetim yazılarına verilen cevaplar, hekimlerden bu konuda gelen talepler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra TTB Özel Hekimlik Kolu adına söz alan Dr. Orhan Alan; hekimlerin her alanda pandemiden en fazla etkilenen kesim olduğunu ve özel hekimlik yapan meslektaşların hasta sayılarında azalma, pandemi, özel sağlık kuruluşlarının yarattığı rekabetin yanında bir de yapılan yoğun vergi denetimleri ile son derece kısıtlandığını, denetimlerle ilgili vergi denetmenlerince hastalara ve tedarikçilere mektuplar gönderilerek, görüşmeye çağrılarak hem mahremiyet ihlali yapıldığını hem de hekimlik itibarının zedelendiğini dile getirdi. Devletten bu süreçte teşvik beklerken, büyük şirketlere vergi avantajları verilirken serbest hekimliğin yapılan denetimlerde bir sürü hakkaniyetsizlikle karşılaştığını örnekleriyle açıkladı.

TTB Özel Hekimlik Kolu Yürütme Kurulu üyelerinden Dr. Ömer Buhşem; özel hekimlerin vergilendirme, denetim ve denetim şekilleri ile vergi cezaları başlıklarında yaşanılan sıkıntıları aktardı. Hekimlik dışında faaliyet gösteren kişilerin hekimin sunduğu bir sağlık hizmetini değerlendirmesinin kabul edilemez olduğunu, sağlık hizmetlerinde % 8 olan KDV oranının yapılan vergi denetimlerinde %18 olarak değerlendirilmesi sonucu geriye dönük çıkarılan cezaların yüksekliğini, denetimlerde yapılan örnekleme işlemlerden hareket ederek tüm yapılan tıbbi işlemlere hukuksuzca yansıtma adı altında ceza tahakkuku yapıldığını örneklerle özetledi.

Ankara Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası eski Başkanı ve şu anki YK Üyesi SMMM Ali Şahin konuşmasında; daha önceki konuşmacıların soru ve eleştirileriyle ilgili genel bir değerlendirme yaparak Gelir İdaresi’nin bakış açısı, yorum farkları, denetim ekiplerinin yetişmiş insan gücü konusunda yaşadığı sıkıntılar ve denetimlere yansıyan yönleriyle ilgili bilgi verdi.

TTB Hukuk Bürosu adına Av. Mustafa Özer ise konuşmacıların değindiği konu ve sıkıntıları Vergi Usul Kanunu, KDV Kanunu, Kişisel Verileri Koruma Kanunu başta olmak üzere hukuki yönden değerlendirdi.

Soru ve katkılarıyla meslektaşlarımızın ilgisinin yoğun olduğu toplantı, görüşülen konu başlıklarının toparlanarak TTB ve TÜRMOB eliyle doğrudan Maliye Bakanlığı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı gibi ilgili devlet kurumlarıyla görüşülmesi, sorunların aktarılması ve bu konuda mücadelenin devam etmesi konusunda ortaklaşılması ile sonlandı.

 


Bu HABERİ Paylaş!