İNADINA DEMOKRASİ, İNADINA ÖZGÜRLÜK, İNADINA İNSAN HAKLARI


  • Mart 18, 2021
  • 7898

Meslektaşımız Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun Yanındayız

İNADINA DEMOKRASİ, İNADINA ÖZGÜRLÜK, İNADINA İNSAN HAKLARI

Siyasallaşmış yargı karar verdi; HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü.

Yargısallaşmış siyaset karar verdi; ülkenin üçüncü büyük partisi HDP için kapatma davası açıldı.

Dr. Ömer Faruk Gergerlioğlu mağdura kimlik sormadan yardımına koşan bir insan hakları savunucusudur, daha geçen hafta İstanbul Tabip Odası 2021 yılı Dt. Sevinç Özgüner İnsan Hakları, Barış ve Demokrasi Ödülü vermekten gurur duyduğumuz bir meslektaşımızdır.

Hiç kimse “Tek adam rejimi” güdümündeki yargının tamamen siyasi gerekçelerle verdiği kararların, açtığı davaların hukuka uygun olduğuna inanmamızı beklemesin.

Bu yapılan seçme, seçilme hakkına, seçmen iradesine saygısızlıktır.

Bu yapılan eksik, yanlış, tutarsız salgın politikası nedeniyle onbinlerce insanımızın ölmesine yol açan COVİD-19 pandemisindeki başarısızlığı örtme gayretidir.

Bu yapılan ekonomideki çöküşü, işsizliği, yoksulluğu, açlığı ve sefaleti gizleme uğraşıdır.

Bu yapılan bütün topluma korku salmak; muhalefeti bölmek, sindirmek, susturmak çabasıdır.

Bu yapılan demokrasinin son kırıntılarını da yok etme girişimidir.

Bu yapılan hepimize, hepimizin demokratik haklarına yönelik saldırıdır.

İkinci İstibdat Rejimi hayali kuranlar ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar.

Biz hekimler tıbbiyeli öncülerimizden aldığımız mücadele mirasına sahip çıkacağız; inadına demokrasiyi, inadına özgürlükleri, inadına insan haklarını savunmaya devam edeceğiz.

Bu karanlıktan hep birlikte çıkacağız.

Mutlaka çıkacağız!

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU

 


Bu HABERİ Paylaş!