29 KASIM ANKARA MİTİNGİ


  • Ağustos 20, 2010
  • 2631

Patronların ekonomik krizin faturasını emekçilere çıkartmaya, ekonomik krizi bahane ederek emekçilere aylıklarını ödememeye, işten çıkartmaları arttırmaya başlamaları üzerine işçi sınıfı ve emekçiler arasında artan huzursuzluk, toplumun her kesiminde hoşnutsuzluklar daha yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

Biz bu gelişmeleri, özellikle özel hastanelerde çalışan hekimlerin, sorunlarını giderek daha fazla Oda’mıza taşımalarıyla hissetmeye başladık. Her gün Oda’mıza, yeni bir özel hastanenin daha hekimlere maaş ödemediği ya da maaşlarında kesinti yaptığı haberi geliyordu. Bu süreçte, Oda’mızın Özel Hekimlik Komisyonu’na ilgi yoğunlaştı ve bugüne kadar Oda’mızın toplantılarında yeni yüzler görmeye başladık.

Son olarak geçtiğimiz Çarşamba günü, İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu bir tarih yazdı ve 45 hekimin katılımıyla bir Komisyon toplantısı gerçekleştirdi. Bütün bunlar, işçilerin ve emekçilerin artan hoşnutsuzluğunun alanımıza yansıyan örnekleridir.

Bu gelişmeleri izleyen ve değerlendiren TTB, DİSK ve KESK Kasım ayı başlarında bir araya gelerek, işçi sınıfının ve emekçilerin taleplerini sokağa taşımak kararı almıştı. Bu karar çerçevesinde örgütler sermaye karşısında bir emek duvarı inşa etmeye başladılar. Bu arada zaten işçi sınıfının başta İzmit bölgesi olmak üzere kendiliğinden eylemlere başladığı haberleri geliyordu. Bu eylemler gelişti ve Kasım sonlarına doğru, işten atılmayan işçilerin, işten atılanlara destek vermek için dayanışma eylemlerine evrildi.

İşte 29 Kasım’a böyle bir ortamda girildi. Başta TTB, DİSK ve KESK olmak üzere emek örgütleri 20 Kasım’dan itibaren miting hazırlıklarını yoğunlaştırdılar. Bizim için miting, aynı hafta sonu Ankara’da yapacağımız iki büyük Kurultay ile bir Genel Kurul’la çakışıyordu. Buna rağmen emekçi hekimlerin bir bölümü 26 Aralık günü, adım adım bu sayfalardan izlediğiniz yürüyüşü başlattılar. Diğer emekçi hekimler ise Oda’mızın organize ettiği otobüslerle ve kendi olanaklarıyla 29 Kasım sabahı erken saatlerde Ankara’ya aktılar.

29 Kasım Ankara mitingi, emekçilerin sabahın erken saatlerinde Hipodrom önünde toplanmalarıyla başladı. Daha sonra yürüyüşe geçen işçi sınıfı ve emekçiler, Ankara garı önünden Sıhhiye’ye akmaya başladılar. Diyanet emekçilerinin “Münafık Erdoğan” sloganıyla gülümseyen emekçiler Sıhhiye meydanını doldurduğunda, mitinge katılmak için sıraya girenlerin çoğu daha hareket dahi etmemişti.

1 Mart 2003 tezkereyi engelleme mitinginden sonra en kalabalık miting olan 29 Kasım Emekçi Mitingi’ne 80 binin üzerinde işçi ve emekçi katıldı. Emekçiler miting boyunca, krizin faturasını ödemeyeceklerini haykırdılar. Türkiye tarihinde işçi sınıfı ve emekçilerin yeniden sahneye çıkma hazırlığında olduğunu müjdeleyen bu miting, kuşkusuz önümüzdeki günlerde yapacağımız daha kitlesel gösterilerin yalnızca bir başlangıcı olacaktır.

İşçi sınıfı ve emekçiler, bugün 80 bin kişiyle indiğimiz Sıhhiye Meydanı’na yarın 800 bin kişiyle inebilmek için, krizin faturasını sermayeye kesmek için sözleşerek Mitingi sonlandırdılar.


Bu HABERİ Paylaş!