Bu memleket bizim!


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2021
  • 438

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Normalde Nisan ayında yapmamız gere-ken seçimli Genel Kurulumuzu geçen sene pandemi nedeniyle 16 Ağustos’ta yapabilmiştik. Bu seneki seçimsiz Genel Ku-rulumuzu da yine aynı nedenle 26 Haziran’da gerçekleştireceğiz. Böylece 2020-2022 dönemi İs-tanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu olarak görev süremizin ilk yarısını tamamlamış olacağız.

Bu bir yıl boyunca faaliyetlerimizin büyük bölümünü doğal olarak COVID-19 Pandemisi oluşturdu. Bu süreçte bir yandan meslektaşlarımı-zın yanında olmak bir yandan da basın açıklama-ları ve raporlarımızla; eksik, yanlış, tutarsız salgın politikalarını eleştirmek, sürece dair görüşlerimizi kamuoyuyla paylaşmak için çalıştık. Elektronik ortamda gerçekleştirdiğimiz konferanslarla da salgınla ilgili güncel bilgileri meslektaşlarımıza ulaştırmak için çaba sarf ettik.

Bu dönemde kaybettiğimiz meslektaşlarımızın aileleri ve çalışma arkadaşlarıyla dayanışma-
yı, acıları ve anılarına sahip çıkmayı da görev bildik. Pandemi yasakları nedeniyle cenazelerine katılamasak da her biri için anma ve saygı duruşu gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıl 1 Nisan günü kaybettiğimiz Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun ölüm yıldönümünde ise bütün Türkiye’de saygı duruşundaydık.
Bir kez daha özlemle ve sevgiyle!
***
COVID-19 Pandemisi sürecinde kaybettiğimiz he-kim ve sağlıkçı sayısı dört yüz elliye, toplam ölüm sayısı ise Sağlık Bakanı’nın resmi açıklamalarında bile elli bine yaklaştı.
Nisan ayında üçüncü dalgayla birlikte günlük ölüm sayıları dört yüze yaklaşınca siyasi iktidar mecburen “tam kapanma” ilan etmek zorunda kaldı. Çarklar dönmeye devam etse de; işsizle-re, emekçilere, esnafa ekonomik, sosyal destek sağlanmasa da bu eksik, yarım “tam kapanma” ve sonrasında aşılamanın hızlanmasıyla vaka ve ölüm sayıları düşmeye başladı.

Ancak henüz her şey bitmiş değil. Özellikle yeni varyantlar dünyayı da ülkemizi de tehdit etmeye devam ediyor. Kontrolsüz açılmanın, erkenden rehavete kapılmanın nasıl tehlikeli olabileceğini hekimler olarak en iyi biz biliyoruz. Salgında yeni bir alevlenme ve yeni pikler olmaması için tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.

Tehlike daha geçmedi!

***
Bizler hala COVID-19 salgınıyla uğraşırken Tür-kiye haftalardır bir organize suç örgütü liderinin itiraflarını/ifşalarını izliyor. Peş peşe yayınlanan videolardaki iddialar siyaset-mafya ilişkilerinin yanı sıra on sekiz yıldır kimlerin ülkeye nasıl
“çöktüğünü” ortaya seriyor.

Söz konusu şahsı, aralarında çok sayıda meslek-taşımızın da bulunduğu Barış Akademisyenlerini, kanlarını oluk oluk akıtmakla tehdit ederken koruyup kollayanların, yıllarca birlikte iş tutan-ların, destek mitingi yaptıranların kim olduğunu biliyoruz. Şimdilerde bu şahsın organize suç örgütü lideri olduğunu yeni fark etmişler gibi dav-rananlar bu ifşaları “deli saçması” olarak geçiştir-meye çalışmak yerine kendileriyle ilgili iddialara açık, net, tutarlı cevaplar vermelidirler. Aksi halde kurdukları hiçbir cümlenin hiçbir inandırıcılığı yoktur.
Topluma karşı işlenen bu suçların tüm failleri ile siyaset, sermaye ve mafya üçgeninde girilen tüm gizli ve kirli ilişkiler açığa çıkarılmalı, sorumlular halka hesap vermelidir.
Hekimler olarak her zaman olduğu gibi mes-leğimize de ülkemize de sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Bu memleket bizim!


Bu İÇERİĞİ Paylaş!