Yayın Kurulu’ndan


  • Hekim Sözü Mayıs-Haziran 2021
  • 508

PDF formatında okumak için tıklayınız.

Merhaba… Yeni bir sayı ile birlikteyiz. Bu sayıda dosyamızın konusu “Özel Hastaneler”. Bilindiği gibi çıkarılan yasalarla özel hastanelerin sağlık hizmetlerinin sunumundaki etkinliği giderek artmakta. Peki bu durum, hekim ve sağlık emekçilerini ne yönde etkiledi/etkileyecek? Halkımıza daha nitelikli bir sağlık hizmetine ulaşma olanağı mı sağlıyor özel hastaneler? Pandemi döneminde özel hastanelerde neler yaşandı? İşte tüm bu sorulara yanıt bulabilmek için “Özel Hastaneler” konusunu mercek altına aldık. Puslu bir camın ardından değil de doğrudan içerden yazılan bu renkli, güçlü ve imbikten geçirilmiş değerlendirmeleri ellerinizde kırmızı kalemlerle, altını çizerek okuyacağınızı umuyoruz.
Bu sayıya da odamızdan ve birliğimizden haberlerle başladık. Dosya, özel-likle “Sağlıkta Dönüşüm Programı” sürecinde özel hastanelerin gelişimini anlatan yazıyla başlıyor. Özel hastanelerde çalışan hekimlerin emekleri-nin ücretlendirilmesi ve çalışma koşullarından, örgütlenmeye kadar bir dizi sorununun ele alındığı yazının ardından özel hastanelerin pandemi sürecindeki tutumları, biri özel bir hastanede başhekim yardımcısı, diğeri ise özellikle pandemi sürecinde İstanbul’daki özel hastaneleri yakından izlemiş olan iki meslektaşımız tarafından tartışılıyor. “Avrupa’da sağlığın piyasalaşması ve pandemi” başlıklı yazı, Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde özel sağlık sektörünün pandemiye yaklaşımından örnekler vererek ülkemiz-le kıyaslama olanağı sunuyor bizlere.

Pandemi sürecinde özel hastanelerde çalışan hekimlerin sorunlarını an-latan yazının ardından, bu hekimlerden, özellikle ön cephede fedakârca görev almış olanlarla yaptığımız kısa söyleşi yer alıyor. Meslektaşlarımızın anlattıklarını biraz kızgınlıkla, biraz da hüzünle okuyacaksınız.
“Özel hastanelerde çalışan hekimlerin sorunlarını çözmek için ne yapılma-lı?” sorusuna umut veren bir yazı ile cevap arıyoruz.
Özel sağlık sektöründe elbette sadece hekimlerin sorunları yok. Diğer sağlık emekçilerinin de yığınla sorunları var. Hastanelerdeki hekim dışı çalışma arkadaşlarımızın sorunlarını da ele aldık.
Bu sayının röportajını Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Nuriye Ortaylı ile gerçek-leştirdik. Bu röportajda pandeminin başından günümüze kadar ülkemizde ve dünyada yaşananları, başarıları, vahim hataları ve alınması gereken dersleri ilgiyle okuyacaksınız. Ardından hukuk ve gündem sayfalarımız geliyor.
Kitap sayfamızda F Tipi cezaevlerine karşı başlayan ölüm oruçları ve
“Hayata Dönüş operasyonu” sürecinin Korsakoff Sendromlu iki insanın hikâyesi üzerinden anlatıldığı “Kiraz Ağacı” isimli kitap tanıtılıyor. Yazarı Gökçer Tahincioğlu. Film tanıtımımızda kendisi de bir hekim olan Ercan Kesal’ın aynı adlı romanından uyarlanan “Nasipse Adayız” var bu sayıda. Bir özel hastane sahibinin ana karakter olduğu ve kara mizah öğeleri taşıyan bu film sanki dosyamızla da ilişkili gibi. Hem yazıyı hem de filmi kaçırmayın.

Pandeminin gündemde olmadığı, hekim emeğinin sömürülmediği güzel günlerin umuduyla tüm hekimlere dayanışma duygularımızı iletiyor, gele-cek sayıda görüşmek üzere diyoruz…


Bu İÇERİĞİ Paylaş!