İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu Yapıldı: Umudumuzu da Heyecanımızı da Koruyoruz


  • Haziran 28, 2021
  • 1006

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) pandemi koşulları sebebiyle ertelenen seçimsiz ara genel kurulu 26 Haziran 2021, Cumartesi günü yapıldı.

Ara Genel Kurula İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, TTB Merkez Konseyi üyeleri Dr. Çiğdem Arslan ve Dr. Meltem Günbeği de katıldı.

Genel Kurul İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasıyla açıldı. Ardından pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve vatandaşlar için saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu.

Genel Kurul divanı için isimleri önerilen Dr. Ayşegül Bilen (başkan), Dr. Hatıra Topaklı (üye) ve Dr. Ertuğrul Oruç (üye) oybirliğiyle seçildiler.

Divan üyeliklerinin belirlenmesinin ardından TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı ve İTO Başkanı Dr. Pınar Saip açılış konuşmaları yaptılar.

Dr. Şebnem Korur Fincancı yaptığı konuşmada; içinden geçtiğimiz dönemde hukukun lağvedilmesinin, demokrasinin yok edilmesinin yarattığı olumsuz atmosferin sağlık alanına da birebir yansıdığına, sosyal iyilik halinin bozulduğuna dikkat çekti. TTB olarak herkesin insanca yaşayabileceği, toplumsal bir sağlık halinin yaratılması için mücadele yürüttüklerini belirtti. TTB’nin ısrarlı talebine ve takibine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın ve ülkeyi yönetenlerin pandemi sürecinde şeffaf davranmadığını belirten Dr. Şebnem Korur Fincancı, vatandaşların gerçek bilgiye ulaşmaya hakları olduğunu ve gerçekleri gizlemenin suç olduğunu hatırlattı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, çalışma ortamlarını iyileştirme mücadelesinin pandemide daha da önem kazandığına değinen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına yıkım getiren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı çöpe atmak üzere mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi ve bu mücadelede tüm tabip odalarına, hekimlere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Dr. Pınar Saip ise yaptığı konuşmada; hekimlerin çalışma koşullarının gün geçtikçe ağırlaştığına, hekimlik değerlerinin erozyona uğratıldığına, genç hekimlerin ülkeden kaçtığına, çalışanların performans kaygısıyla yabancılaştığına dikkat çekti. Sahadaki çalışmalardan, sağlık çalışanlarının mutsuz, umutsuz olduğunu gördüklerini dile getirdi. Bu tabloyu değiştirmek üzere mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Dr. Saip bağımsız meslek örgütlerinin varlığının, dayanışmanın, adalet, liyakat ve demokrasinin varlığının sağlıklı bir toplumsal hayat için ne denli önemli olduğunu söyledi. Ticari olmayan, değerlerimizin korunduğu, halk sağlığının öncelendiği, nitelikli bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ve bu doğrultuda mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi; “her şeye rağmen heyecanımızı ve umudumuzu koruyoruz” dedi ve geçtiğimiz dönemde çalışmalara destek ve katılım sunan hekimlere komisyon üyelerine, yönetim kurulu üyelerine ve Oda personeline teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Osman Küçükosmanoğlu 2020-21 dönemi çalışmalarına dair bir sunum yaptı. Dr. Küçükosmanoğlu son 1 yıl içinde yürütülen çalışmaları pandemi süreci başta olmak üzere, birinci basamaktan, özel sağlık alanına, kamu hastanelerinden üniversitelere, asistan hekim alanından kadın hekimlik alanına dek başlıklar halinde aktardı.
Çalışma raporu üzerine konuşma ve önerilerin alınması ardından Yönetim Kurulu hazirunun oy birliğiyle ibra edildi.
Mali Raporun sunumu ise Sayman Üye Dr. Güray Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Mali Raporun da aklanmasının ardından üyeler söz alarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler.

2020-21 dönemine dair Denetleme Kurulu raporu ise Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan tarafından paylaşıldı.
Genel Kurulda aşağıdaki başlıklar üzerinden sunulan karar önergeleri oybirliğiyle kabul edildi:

- COVID-19 sebebiyle kaybettiğimiz üyemiz hekimlerin ailelerine her yıl ölüm tarihlerinde mektup gönderilmesine, dayanışma içinde olacağımızın, her türlü sorunlarında Oda olarak yanlarında olacağımızın belirtilmesine,
- Doğrudan veya dolaylı etkileriyle toplumun ruh sağlığını bozan çeteleşmiş ilişki ağına dair iddiaların sorgulanması, sorumluların yargılanması ve iddiaların açıklığa kavuşturulması hedefiyle çalışma yürütülmesine,
- İstanbul’da yapılması planlanan ve halk, çevre sağlığına yönelik olumsuz etkileri açık olan Kanal İstanbul projesine karşı etkin mücadele yürütülmesine,
- Son günlerde bazı tıp fakültesi mezuniyet törenlerinde okunacak yemin metniyle ilgili olarak mesleğin temel ilkelerini ve meslek örgütümüzü hedef alan tartışmalara karşı, Dünya Tabipler Birliği’nin Cenevre Konferansı’nda kabul edilen Hipokrat Andı çerçevesine sahip çıkmak ve savunmak için mücadele yürütülmesine.

Dilek ve temennilerin alındığı son bölümün ardından genel kurul sona erdi.

Gerek çalışmalarımıza gerekse genel kurula katılan, katkı sunan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

İstanbul Tabip Odası 2020-2021 çalışma raporu için tıklayınız.

İstanbul Tabip Odası 2020-2021 Mali Raporu İçin tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!