Yeni Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne Dair Bilgilendirme


  • Temmuz 16, 2021
  • 3681

30.06.2021 tarih ve 31527 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile 24.12.2010 tarihli olanı yürürlükten kaldırılmış oldu. Yeni Yönetmelik 30 madde, ihtar puanı cetveli ve eklerinden oluşmaktadır.

Hukuk Büromuz yeni düzenlemelere odaklanmak ve okuma kolaylığı sağlamak için, mülga yönetmelikte mevcut olanları değil, 30.06.2021 tarihli yeni yönetmelikte ilk kez düzenlenen maddeler ve getirilen değişiklikleri bilgi mahiyetinde ele almıştır. Söz konusu değerlendirme ekte bilgilerinize sunulmuştur.

Türk Tabipleri Birliği Hukuk Bürosu bu yönetmelik maddelerinden hukuka aykırı ve aile hekimlerimizi mağdur edecek maddelerine karşı Danıştay’da açılacak dava için çalışmalarına devam etmektedir.

İSTANBUL TABİP ODASI
YÖNETİM KURULU


Bilgilendirme yazısı için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!