İstanbul Tabip Odası Ara Genel Kurulu Yapıldı


  • Hekim Sözü Temmuz-Ağustos 2021
  • 565

PDF formatında okumak için tıklayınız.

İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) pandemi koşulları sebebiyle ertelenen seçimsiz

Ara Genel Kurulu 26 Haziran 2021, Cumartesi günü yapıldı.

 

Genel Kurul İTO Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu’nun hoşgeldiniz konuşmasıyla açıldı. Ardından pandemi sürecinde yaşamını yitiren sağlık çalışanları ve vatandaşlar için saygı duruşu gerçekleştirildi, İstiklal Marşı okundu. Genel Kurul divanı için isimleri önerilen Dr. Ayşegül Bilen (başkan), Dr. Hatıra Topaklı (üye) ve Dr. Ertuğrul Oruç (üye) oybirliğiyle seçildiler.

TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı İTO Genel Kurulunda yaptığı konuşmada; içinden geçtiğimiz dönemde hukukun lağvedilmesinin, demokrasinin yok edilmesinin yarattığı olumsuz atmosferin sağlık alanına da birebir yansıdığına, sosyal iyilik halinin bozulduğuna dikkat çekti. TTB olarak herkesin insanca yaşayabileceği, toplumsal bir sağlık halinin yaratılması için mücadele yürüttüklerini belirtti. TTB’nin ısrarlı talebine ve takibine rağmen Sağlık Bakanlığı’nın ve ülkeyi yönetenlerin pandemi sürecinde şeffaf davranmadığını belirten Dr. Şebnem Korur Fincancı, vatandaşların gerçek bilgiye ulaşmaya hakları olduğunu ve gerçekleri gizlemenin suç olduğunu hatırlattı. Sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını, çalışma ortamlarını iyileştirme mücadelesinin pandemide daha da önem kazandığına değinen Dr. Şebnem Korur Fincancı, hem vatandaşlara hem de sağlık çalışanlarına yıkım getiren Sağlıkta Dönüşüm Programı’nı çöpe atmak üzere mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi ve bu mücadelede tüm tabip odalarına, hekimlere başarılar dileyerek konuşmasını sonlandırdı.

Dr. Pınar Saip ise yaptığı konuşmada; hekimlerin çalışma koşullarının gün geçtikçe ağırlaştığına, hekimlik değerlerinin erozyona uğratıldığına, genç hekimlerin ülkeden kaçtığına, çalışanların performans kaygısıyla yabancılaştığına dikkat çekti. Sahadaki çalışmalardan, sağlık çalışanlarının mutsuz, umutsuz olduğunu gördüklerini dile getirdi. Bu tabloyu değiştirmek üzere mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Dr. Saip bağımsız meslek örgütlerinin varlığının, dayanışmanın, adalet, liyakat ve demokrasinin varlığının sağlıklı bir toplumsal hayat için ne denli önemli olduğunu söyledi. Ticari olmayan, değerlerimizin korunduğu, halk sağlığının öncelendiği, nitelikli bir sağlık ortamının mümkün olduğunu ve bu doğrultuda mücadeleyi sürdüreceklerini dile getirdi; “her şeye rağmen heyecanımızı ve umudumuzu koruyoruz” dedi ve geçtiğimiz dönemde çalışmalara destek ve katılım sunan hekimlere komisyon üyelerine, yönetim kurulu üyelerine ve Oda personeline teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Açılış konuşmalarının ardından Dr. Osman Küçükosmanoğlu 2020-21 dönemi çalışmalarına dair bir sunum yaptı. Dr. Küçükosmanoğlu son 1 yıl içinde yürütülen çalışmaları pandemi süreci başta olmak üzere, birinci basamaktan, özel sağlık alanına, kamu hastanelerinden üniversitelere, asistan hekim alanından kadın hekimlik alanına dek başlıklar halinde aktardı.

Çalışma raporu üzerine konuşma ve önerilerin alınması ardından Yönetim Kurulu hazirunun oy birliğiyle ibra edildi.

Mali Raporun sunumu ise Sayman Üye Dr. Güray Kılıç tarafından gerçekleştirildi. Mali Raporun da aklanmasının ardından üyeler söz alarak önümüzdeki dönemde yürütülecek çalışmalarla ilgili önerilerini dile getirdiler.

2020-21 dönemine dair Denetleme Kurulu raporu ise Denetleme Kurulu üyesi Dr. Nazmi Algan tarafından paylaşıldı.

Haberin ve açıklamanın tamamına web sitemizden ulaşabilirsiniz

https://www.istabip.org.tr/6680-istanbul-tabip-odasi-ara-genel-kurulu-yapildi-umudumuzu-da-heyecanimizi-da-koruyoruz.html


Bu İÇERİĞİ Paylaş!