Basın Toplantısı: Dr. Şeyhmus Gökalp’in Hakkındaki Asılsız ve Delilsiz Suçlama Sonlandırılmalıdır


  • Ekim 12, 2021
  • 830

Bir itirafçının yalan beyanlarına dayanılarak yürütülen soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020 tarihinde gözaltına alınan ve hukuk normlarına uyarlık göstermeyen bir şekilde tutuklanıp 3 aylık süreç sonunda ilk duruşmasında tahliye edilen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp’in adil yargılanması talebiyle bir basın toplantısı düzenlendi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO) tarafından 12 Ekim 2021, Salı günü İTO Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, İTO Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taner Gören, TTB (2016-18 dönemi) Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel katıldı.

Toplantıda yapılan konuşmalarda dayanaksız sebeplerle, hukuk dışı şekilde tutuklanan Dr. Şeyhmus Gökalp’in hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılması talep edildi. 15 Ekim 2021 tarihinde Diyarbakır’da görülecek yeni duruşmaya TTB ve tabip odaları yöneticilerinin katılacağı, sürecin takipçisi olunacağı dile getirildi.

Dr. Taner Gören’in okuduğu basın açıklamasında şu görüşler ifade edildi:

“2016 yılında teslim olan bir itirafçının yalancı tanıklığı 25 Haziran 2021 tarihinde yapılan duruşmada ortaya çıkmış ve tanık eski ifadelerini değiştirmiştir. Bu durumun ifşa olmasıyla birlikte Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi yalancı tanığın çalışma belgelerini de dosyaya koymak için ilgili kuruma yazmıştır. Dr. Şeyhmus Gökalp ve sahte tanığın belirtilen tarihlerde ve herhangi bir yerde birlikte çalışmadıkları anlaşılmıştır. Sahte tanık ifadelerini ‘’ben öyle duymuştum’’ şeklinde mahkeme heyetine SEGBİS uygulamasıyla verdiği ifadeler tutarsızlıkları bir daha gözler önüne sermiştir.

Daha önce de benzerlerini sıkça gördüğümüz ve yargılanması gerektirecek hiçbir suçu, suç unsuru içeren somut eylemi olmamasına, Yargıtay, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bu tür beyanların kanıt değeri taşımadığına ilişkin kararları bulunmasına karşın hukuk dışı bir şekilde soyut iftiralar kanıt sayılarak yargılama konusu yapılmış, istisnai bir durum olması gerekirken Dr. Şeyhmus Gökalp üç aya yakın özgürlüğünden, mesleğini yapmaktan, hastalarından ve sevdiklerinden alıkonulmuştu.

TTB’nin en saygın kurullarından birinde görev alan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın yargılanması meslek örgütü özerkliğine müdahale ve COVID-19 pandemisinde gerçekleri dile getirdiği için hedef alınan TTB’ye ve son dönemde emek-meslek örgütlerine ardı ardına yapılan saldırıların bir parçası niteliğindedir.

Yargının siyasallaştığı, hukukun araçsallaştığı bir dönemde yargılanan Yüksek Onur Kurulu üyemiz Dr. Şeyhmus Gökalp’ın haklı mücadelesinde yanındayız. Suçsuz olduğunu biliyoruz. Toplumun yaşam ve sağlık hakkına, emek, demokrasi ve hekimlik değerlerinin savunusuna adanmış geçmişine tanığız. Somut hiçbir delile dayanmayan yargılamanın bir an önce son bulmasını, 15 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.00’da Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada adil bir yargılanmanın gerçekleştirilmesini talep ediyoruz ve yaşamı boyunca mesleğimizin onuruna ve etik ilkelerine bağlı kalarak görev yapan Dr. Şeyhmus Gökalp’ın beraat kararını bekliyoruz. Dr. Şeyhmus Gökalp hakkındaki asılsız ve delilsiz suçlamanın sonlandırılmasını talep ediyoruz.”

Basın açıklaması için tıklayınız.


Bu HABERİ Paylaş!