Şubat Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 4016

7.2.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Necla Özdamar�a Yeni Karamürsel Giyim için, Dr. Bestami S. Türkekul�a Simens Sanayi için, Dr. Sibel Al�a Sera Tekstil için, Dr. Şükrü Özkan�a Hizmet Organizasyon için, Dr. Hakan Moralı�ya O.T.S. Metala Sanayii için, Dr. Yusuf E. Angay�a Türkiye Kızılay Derneği Pendik iç in, Dr. Eda Öner�e Aytaç Et ve Süt Ürünleri için, Dr. Banu Pınar Bayram�a Elit Toplu Yemek için yetki verilmesine,

Dr. Feridun Özdingiş, Dr. Aslan Çelik ve Dr. Ramazan Eryılmaz�ın dilekçeleri incelendi, adı geçen kişilerin aidat borçlarını ödemelerine ve taleplerinin reddine.

Basın-yayın yolu ile hasta sırlarını açıkladığı iddiasıyla Dr... hakkındaki HUB-207 sayılı dosyada soruşturma açılarak Dr....�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

İbrahimağa bölgesinde birçok kamu ve özel hastane olmasına rağmen 176.000 metrekare büyüklüğünde bir alışveriş merkezi yapılmasının bölgede sağlık hizmetlerini olumsuz etkileyebileceği düşüncesiyle Valiliğe başvuruda bulunulmasına,

Reklam-asgari ücret ihlali nedeniyle HUB-R-144 sayılı dosyada Dr....�nin Onur Kuruluna sevkine,

14 Mart Sağlık Haftası etkinliklerine katılımı artırmak amacıyla bir komite oluşturulmasına, bu komitenin özlük hakları takibini de yapmasına, Yönetim Kurulumuzdan Dr. Rıfat Yücel ve Dr. Aysel Altan�ın bu komitede yer almasına karar verildi.

14.02.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. H. Yusuf Turfanda�ya Basal Mimaysam A.Ş. için, Dr. Birol Tekin Atahan�a Hedef Holding A.Ş. için, Dr. Mehmet Bilgin�e Esa tekstil için, Dr. Hülya Özkan�a Bilgi İletişim Yayımcılık için, Dr. Sinan Kayı�ya Koton Klüp Konfeksiyon için, Dr. Güzide Esmer�e Cabani Ayakkabıcılık için, Dr. Naci Polat�a Genoto General Otomotiv için, Dr. Nursel Erdoğan�a Çetaş Otomotiv için, Dr. Ayça Tanyeli�ye Epi Tic. Temizlik ve Güvenlik için, Dr. Dolay Özdinç�e Tepe Savunma için yetki belgesi verilmesine,

Hekim Forumu Dergisi Yayın Kurulunda yaşanan sorunlar görüşüldü. Konunun Yönetim Kurulumuzca geniş bir şekilde değerlendirilmesine ve bu değerlendirme tamamlanana kadar derginin basımının yapılmamasına,

Dr. ...hakkında düzenlenen İş-461 sayılı dosyanın zamanaşımı nedeniyle kapatılmasına,

Alternatif rapor hazırlanması için düzenlenen İş-852 sayılı dosyanın arşivde saklanmasına,

Tıbbi reklam nedeniyle HUB-R-147 sayılı dosyada Dr..... hakkında savunma vermediği görülmüş ve adı geçenin Onur Kuruluna sevkedilmesine,

HUB-127 sayılı dosyada Dr....�nın suçlu olduğunu gösterecek delil elde edilemediğinden dosyanın kapatılmasına,

HUB-144 sayılı dosyada Dr....�un internet sitesinde gerekli düzeltmeleri yaptığı tespit edildiğinden dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebebiyet nedeniyle açılan HUB-154 sayılı dosyada Dr.... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ...�ün atanmasına,

Hekimliğe yakışmayan davranış nedeniyle Dr.... hakkında açılan HUB-188 sayılı dosyada hekimin suçluluğunu gösterecek delil olmadığından dosyanın kapatılmasına,

Patoloji piyeslerini saklamadığı gerekçesiyle İş-1014/A sayılı dosyada Dr....�nun daha özenli davranması için uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

Tıbbi hata nedeniyle ölüme sebep olmaktan HUB-108 sayılı dosyada ... Hastanesi Cerrahi ve Ortopedi Kliniği hekimleri hakkında soruşturma açılarak Dr....�ın soruşturmacı olarak atanmasına,

Reklam nedeniyle açılan HUB-R-160 sayılı dosyada Dr....�ün uyarılarak dosyanın kapatılmasına,

Reklam nedeniyle açılan HUB-R-143 sayılı dosyada Dr....�in Onur Kuruluna sevkedilmesine karar verildi.

 

28.02.2001 - YÖNETİM KURULU KARARLARI

Dr. Mehmet İrfan Dağcı�nın dilekçesi incelendi ve kendisinin 1997-2000 yılları arasında mesleğini icra etmediği anlaşıldığından aidat borcunun silinmesine, 2001 yılı aidatını ödeyerek üyeliğinin devamına,

İstanbul Valiliği�nden gelen talep üzerine, Tekirdağ Feribotu�nun sağlık ünitesi olarak afet durumlarında kullanılması amacıyla, Odamızca bir heyet oluşturularak bir rapor hazırlanmasına,

Dr. Ali Şevik�e Gülistan Sağlık Eğitim İnşaat için, Dr. Ekrem Orbay�a Anadolu Ecopack için, Dr. Yücel Deniz�e Preinox Paslanmaz için, Dr. Turan Yavuz�a Bilgi İnşaat (OSB) için, Dr. Nurbay Işık�a Demaş Kablo için yetki verilmesine,

Tıbbi hata nedeniyle ............. isimli hastanın ölümüne sebebiyet vermekten HUB-211 sayılı dosyada Dr. .......... hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmacı olarak Dr. ........�ın atanmasına,

HUB-55 sayılı dosyada soruşturmacı fezlekesi değerlendirildi, dosyanın Onur Kuruluna sevk edilmesine.


Bu HABERİ Paylaş!