Kasım Ayı


  • Ağustos 23, 2010
  • 5755

07.11.2001 YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. Özgür Mete, Dr. Selçuk Cantürk, Dr. İsmail Cengiz, Dr. Hüsnü Evren Kaynak, Dr. Kutsal Evren Löker, Dr. Hürkan Akyol, Dr. Cüneyt May, Dr. Fatma Sarı Doğan, Dr. Eylem Efe, Dr. Berivan Kaya, Dr. Hasan Çaltı, Dr. Elif Karakoç, Dr. Gülsen Sezer Meral ve Dr. Oktay Torun'un üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Kemal Tarhan'a Aktaş Giyim San.-Aksu Tekstil San. (OSB), Dr. Filiz Tekiner'e Öncü-Derya Eğitim Hizmetleri, Dr. Zerrin Liman'a CarrafourSA ChampionSa Mağazası, Dr. Elif Yıldız'a Map İletişim, Dr. Nadir Kalfazade'ye Rimaks Tekstil, Dr. Devrim Urgun'a Kaban Makine-Kaban İç ve Dış Tic. A.Ş., Dr. Meltem Güven Erim'e İnterlab A.Ş. (OSB), DR. Eralp Toran'a Seda Giyim San, Dr. Feza Cantutan'a Neteks-Despec-İndeks San. Tic. A.Ş. (OSB) için bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine,

3. Hekim Forumu Dergisinin bundan sonraki sayılarının 17.000, adet basılmasına, sayfa sayısı, kağıt kalitesi ve tirajındaki değişiklikler çerçevesinde yayıncı firma ile ek sözleşme yapılmasına, bu sözleşmeyi imzalamak için Dr. Turgut Adatepe'nin yetkilendirilmesine,

4. Artan büro ihtiyaçları doğrultusunda üye ilişkileri sorumlusu olarak bir kişinin istihdam edilmesine, bunun için Hürriyet Gazetesine ilan verilmesine.

5. B serisi 01-20000. numaraya kadar antetli makbul bastırılmasına,

6. A tipi İşyeri Hekimliği Kursu için katılımcı sayısında kurs çantası yaptırılmasına,

7. 2001 yılı aidatlarının son ödeme tarihinin 31.12.2001 tarihine kadar uzatılmasına,

8. Dr....hakkında sorumlusu bulunduğu Özel ...Merkezi'nin yayınlamış ve dağıtmış olduğu el ilanıyla TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla soruşturma açılmasına, daha önce hakkında merkez sorumlusu olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılan Dr. Dilek Odabaşı hakkındaki soruşturmanın işlemden kaldırılmasına.

9. Dr. .... ve Dr. ....hakkında tıbbi ihmal iddiasıyla oluşturulan HUB-189 sayılı dosyanın Onur Kuruluna sevkine,

10. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle; Özel .... Hastanesi Başhekimi Dr.... hakkında oluşturulan HUB-R-212,.... Hastanesi Başhekimi Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-R-218, Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-R-226, Özel ... Polikliniği Sorumlu Hekimi Dr. ... hakkında oluşturulan HUB-R-220, Özel .... Başhekimi Dr. .... hakkında oluşturulan HUB-R-213 sayılı dosyaların Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

11. Dr. ... hakkında Tıbbi Hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-107 nolu dosyanın, tıbbi hata olmadığına kanaat getirildiğinden işlemden kaldırılmasına,

12. Bildirimsiz çalışan hekimler hakkında oluşturulan HUB-G-76 sayılı dosyanın, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli işlemlerin tamamlandığı anlaşıldığından işlemden kaldırılmasına,

13. Dr. ... hakkında hastasına gerekli özeni göstermediği iddiasıyla oluşturulan HUB-G-102 sayılı dosyanın, özensizlik iddiası subuta ermediğinden, işlemden kaldırılmasına,

14. Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr.... hakkında TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-227 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevkine,

15. Dr. ... hakkında TDT'nün 8-9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-233 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

16. TDT'nün 8-9-31. maddelerini ihlal ettikleri gerekçesiyle oluşturulan HUB-R-234(...Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ....), HUB-R-231 (... Hastanesi Başhekimi Dr. ...), HUB-R-229(..... Merkezi sorumlu hekimi Dr. ..) HUB-R-237 (Özel ... Hastanesi Başhekimi Dr. ....), HUB-R-232 (Özel .... Tıp Merkezi sorumlu hekimi Dr. ....) ve HUB-R-228 (Dr. ...) ve HUB-R-230 (... Merkezi sorumlu hekimi Dr....) numaralı dosyaların Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

17. Özel ...Hastanesi Başhekimi Dr.... hakkında oluşturulan (TDT'nün 8-9. maddelerini ihlal gerekçesiyle) HUB-R-235 sayılı dosyanın; hekimin başvurusu yeterli görüldüğünden işlemden kaldırılmasına,

18. Dr. .... hakkında sorumlusu bulunduğu poliklinikte Kadın-Doğum uzmanı olmadan küretaj yapıldığı iddiasıyla oluşturulan HUB-G-106 sayılı dosyanın, konunun Sağlık Müdürlüğünü ilgilendirmesi nedeniyle işlemden kaldırılmasına,

19. Dr. ... hakkında hekimlik uygulaması sırasında hata yaptığı ve hastasına bakmadığı iddiasıyla oluşturulan HUB-G-20 numaralı dosyanın iddialar subuta ermediğinden ve hekimin açıklayıcı ifadesi yeterli görüldüğünden işlemden kaldırılmasına,

20. TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-242 sayılı dosyada İstanbul ....Hastanesi Başhekimi Dr.... hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından re'sen yürütülmesine,

21. TDT'nün 8. maddesini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-G-121 sayılı dosyada Dr. ..... hakkında soruşturma açılmasına,

22. Dr. .... (... Polikliniği Sorumlu Hekimi) ve .... Hastanesi Başhekimi Dr. .... hakkında TDT'nün 8-9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-223 ve HUB-R-236 numaralı dosyaların Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

23. Dr. Mehmet Salih Uca'ya Realkom Tekstil Ürünleri, Dr. Ufuk Yurtsever'e Güler Tekstil Sanayi, Dr. Mehmet Bilgin'e Sar Tekstil San. A.Ş. için İşyeri Hekimliği Çalışma Yetki Belgesi verilmesine, (sürekli eğitim etkinliklerine katılmak koşuluyla)

24. Dr. .... ve Dr. .... hakkında tıbbi hata iddiasıyla oluşturulan HUB-G-108 sayılı dosyada tıbbi hata olmadığına kanaat getirildiğinden, dosyanın işlemden kaldırılmasına,
karar verildi.

21.11.2001 TARİHLİ YÖNETİM KURULU KARARLARI

1. Dr. İbrahim Özdemir, Dr. Fatma Merve Alan, Dr. Hüseyin Çağıl, Dr. Burat Türkyılmaz, Dr. Aysun Şimşek, Dr. Vedat Kılıç, Dr. Arif Karaca, Dr. Derya Berk ve Dr. Teoman Parmaksızoğlu'nun üyelik başvurularının kabulüne,

2. Dr. Hepgül Burat'a İSBİ İstanbul Atatürk Havalimanı (OSB) Dr. Mehmet Özbek'e Betz Uluslararası Nakliyat (OSB), Dr. Atilla Özkök'e Densa Export Tekstil, Dr. Nedim Şendağ'a Marpa Güvenlik (OSB), Dr. Hüseyin Kuytak'a TAV Tepe Afken ve Dr. Rüchan Altuğ'a TED İstanbul Koleji Vakfı için, bundan sonra yapılacak sürekli eğitim etkinliklerine katılmaları koşuluyla, işyeri hekimliği çalışma yetki belgesi verilmesine,

3. Odanın çeşitli harcamaları için Sayman Üye Dr. Cevat Bayrak'a her seferinde 300 milyon TL 'ya kadar harcama yetkisi verilmesine,

4. Odamızın 2 ve 3. katlarının röleve ve yerleşim planının yaptırılmasına,

5. Odamızda üyelerle ilişkiler alanında faaliyet göstermek üzere iki adet Yönetici Sekreter Yardımcısı kadrosu açılmasına, kadronun taban ücretinin 200.000.000.TL olmasına ve Soner Gül ile Cenk Akkaya'nın deneme süresi 1 (bir ay) saklı kalmak üzere istihdam edilmelerine, 6. Odamızın elektrik tesisatının tadilatı ve bazı armatsörlerin yenilenmesine,

7. Dr..... hakkında TDT'nin 8 ve 1219 sayılı yasanın 24. maddesine aykırı davrandığı iddiasıyla oluşturulan dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmanın Hekimlik Uygulamaları Bürosu tarafından re'sen yürütülmesine,

8. 24.10.2001 tarihli Yönetim kurulu toplantısında Kocaeli Tabip Odasının başvurusu üzerine aynı tabip odasından istenen belgelerin gelmemesi üzerine, işlemden kaldırılmasına karar verilen Dr. .......hakkındaki HUB-6-89 sayılı dosyada K.T.O'ndan istenen belgelerin gelmesi üzerine adı geçen hekim hakkında iki ayrı ilde çalıştığı iddiasıyla soruşturma açılmasına, soruşturmayı HUB'un re'sen yürütmesine,

9. Tıbbi hata iddiasıyla Dr.......Dr..........ve Dr.........hakkında oluşturulan İş-999 sayılı dosyanın, soruşturmacı görüşü esas alınarak işlemden kaldırılmasın,

10. ..................Hastanesi başhekimliği hakkında TDT'nun 8-9 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-239 sayılı dosyada; konu ile ilgili uygulanan kuralların hatırlatılarak dosyanın işlemden kaldırılmasına,

11. ................Hastanesi'nde çalışan Dr..........., Dr............ ve Dr..............hakkında TDT'nun 8-9. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla oluşturulan HUB-R-247, HUB-R-252 ve HUB-R-253 sayılı dosyaların onur Kurulu'na sevk edilmesine,

12. Tıbbi hata iddiasıyla Dr........hakkında oluşturulan HUB-G 19 sayılı dosyanın, şikayetçi ..............'nin şikayetinden vazgeçmesi üzerine işlemden kaldırılmasına,

13. Dr...........hakkında uzmanlık dışı faaliyet iddiasıyla oluşturulan HUB-G-123 sayılı dosyanın iddialar subute ermediğinden işlemden kaldırılmasına; üye olmadan serbest çalıştığı için soruşturma açılmasına soruşturmanın HUB tarafından yürütülmesine

14. Tıbbi Deontoloji Tüzüğü'nün 8.9. maddesine aykırı hareket ettikleri iddiasıyla Dr...........(HUB-R-258), Dr............(HUB-R-259) ve Dr...........(HUB-R-260) hakkında soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine,

15. TDT'nun 8 ve 12A maddelerine aykırı davrandığı iddiasıyla Dr...........hakkında oluşturulan HUB-R-261 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine

16. Dr. ............hakkında TDT'nün 8 ve 31. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-261 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine

17. Dr...............hakkında uzmanlık dışı girişim ve tanıtım iddiasıyla oluşturulan HUB-261 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmanın HUB tarafından re'sen yürütülmesine

18. Dr...........hakkında TDT'nun 8.9. maddelerine aykırı hareket iddiasıyla oluşturulan HUB-R-251 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine,

19. İstanbul.....................Hastanesi Başhekimi Dr. ...........hakkında TDT'nun 8. maddesine aykırı hareket iddiasıyla oluşturulan HUB-R-241 sayılı dosyada soruşturma açılmansa, soruşturmayı HUB'un re'sen yürütmesine,

20. HUB-R-93 sayılı dosyada ceza verilen ............hekim olmadığı, bu nedenle .............tıp merkezi sorumlu hekimi olan Dr..............cezalandırılması için, dosyanın karar tashihi için onur Kurulu'na sevk edilmesine,

21. Dr.............hakkında 1219 sayılı yasanın 12. maddesine aykırı hareket iddiasıyla oluşturulan HUB-R-245 sayılı dosyada, hekimin açıklaması yeterli görüldüğünden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

22. Hekim-Sağlık personeli ilişkisine zarar verdiği iddiasıyla Dr............ hakkında oluşturulan HUB-G-18 sayılı dosyada, hekimin açıklaması yeterli görüldüğünden dosyanın işlemden kaldırılmasına,

23. Dr..........hakkında TDT'nün 8,9.31. maddelerine aykırı hareket iddiasıyla oluşturulan HUB-R-243 sayılı dosyanın Onur Kurulu'na sevk edilmesine, muayene kaydı olmadığından hekimin uyarılmasına,

24. Dr...............hakkında TDT'nun 8.9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-246 sayılı dosyanın hekimin uyarılarak işlemden kaldırılmasına,

25. Dr.............hakkında hasta yönlendirmek, kartvizitinde uzmanlık alanı dışında ifadeler kullanmak, başka bir merkezden hasta temin etmek iddiasıyla oluşturulan HUB-G-113 sayılı dosyada soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak .....'ın görevlendirilmesine,

26. Dr. .............hakkında meslektaşlarını zemmetmek iddiasıyla oluşturulan HUB-G-126 sayılı dosyada, soruşturma açılmasına, soruşturmacı olarak ......'ın görevlendirilmesine

27. ................hastanesi başhekimi, Dr.............hakkında TDT'nün 8.9. maddelerini ihlal ettiği iddiasıyla oluşturulan HUB-R-242 sayılı dosyada 7.11.2001 tarihli YK toplantısında alınan soruşturma kararının ilgili hekimin basın kuruluşuna gönderdiği tekzip ve ihtarname yazısının varlığı sonradan anlaşıldığından, soruşturma kararının ortadan kaldırılmasına, dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiştir.


Bu HABERİ Paylaş!